Home

Op de vlucht

Zowat één op de honderd mensen is op de vlucht. Die 65 miljoen doen dat om heel verschillende redenen die echter allemaal menswaardig leven onmogelijk maken.
Negen miljoen vluchtelingen zijn erkend volgens de conventie van 1951. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties acht zich verder o.a. verantwoordelijk voor 5,5 miljoen interne ontheemden, ruim een miljoen staatlozen en een klein miljoen asielzoekers. Dat is de officiële vluchtelingenstroom van in totaal 19 miljoen, vooral mensen die in het buitenland raken en daar erkenning vinden.
Maar er zijn veel meer interne vluchtelingen, wel 25 miljoen. Ze vluchten voor zware conflicten zoals in Soedan maar kunnen geen ander land bereiken en zijn meestal dus niet officieel erkend. Helemaal onderschat is het fenomeen van ecologische vluchtelingen, vooral omdat gronden door milieuschade niet genoeg meer opbrengen om van te leven. Hun aantal stijgt snel tot naar schatting 50 miljoen in 2010, op de vlucht voor erosie en uitputting van de grond, droogte, overstroming, ontbossing of verontreiniging. Wat verder in de tijd ligt de periode waarin de stijging van de zeespiegel alleen al in Bangladesh veertig miljoen inwoners hun te klein geworden land zou kunnen uitjagen.
Voor volledig artikel klik hier

 http://www.globalsociety.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00041

Zie ook Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN  http://www.unhcr.org  

Earth Policy Institute http://www.earth-policy.org/Updates/Update33.htm              

Universiteit van de VN    http://64.233.179.104/u/unu?q=cache:Mp2k6HdWrDgJ:www.ehs.unu.edu/file.php%3Fid%3D58+environmental+refugees&hl=nl&ct=clnk&cd=3&ie=UTF-8
(met dank aan Jac De Bruyn)

Regio's: 
Thema: 

Lees ook