Home

Terra Reversa: hoe overstappen naar een ecologische economie?

Hoe je het ook draait of keert, al onze welvaart komt van onze aarde. Zo is er in de eerste plaats natuurlijk al wat we eten. Maar heel onze economie werkt op basis van wat de aarde kan leveren. Denk aan katoen, hout, rubber en wat veld en bos nog meer opleveren. Er is een element als silicium, heel nuttig. Er zijn ijzererts, koper, tin, aluminium en tal van andere zogenaamde delfstoffen. We mogen daarbij vooral niet vergeten dat onze huidige economie bijna volledig draait op de inzet van fossiele brandstoffen. En we kennen nu ook het grote nadeel daarvan, de opwarming van de aarde.

Veel te langzaam beginnen we een vervelende maar steeds belangrijker waarheid te erkennen. We kunnen ons niet veroorloven dat de talrijke economische activiteiten die we allemaal samen uitoefenen de draagkracht van onze planeet te boven blijven gaan, om het even of het gaat om ontbossing, overbevissing, overdreven oliewinning, broeikaseffect of vervuiling allerhande. Het is allemaal om ter domst want we zullen er in de nabije toekomst minder welvaart aan overhouden.
Pas tijdens de jongste decennia is de mens zich ervan bewust geworden dat de planeet waarop hij leeft veel weg heeft van een kwetsbaar ruimteschip. Dat moeten we piekfijn in orde houden want we kunnen niet zonder.

Misschien kunnen we, als we ons verstand gebruiken, vergelijkbare welvaart voortbrengen met verbruik van veel minder materialen en energie, en nog beter, door die materialen steeds opnieuw te gebruiken en gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Peter Tom Jones, Vicky De Meyere en Els Keytsman nemen de uitdaging aan. Ze starten met een rubriek Terra Reversa, de opvolger van Terra Incognita. En waarom de naamsverandering? Omdat we nu wel weten hoe laat het is en het hoog tijd is om na de analyse van onze sociaal-ecologische problemen te komen met oplossingen.

Websites


Klik hier voor de eerste bijdrage van Terra Reversa: bouwstenen voor een duurzaamheidstransitie naar een ecologische economie

Klik hier voor een versie met foto's en schema's

Terra Reversa

PALA woordenboek met o.a. duurzaamheid, ecologisch deficit, ecologische voetafdruk, milieuproblemen, overbevissing, tragedie van de comons, enzovoort

Klik hier voor PALA brieven die zich concentreren op het ecologische én het sociale - zie vooral PALA brieven 53, 52, 51, 49, 42, 38, 28, 27

Regio's: 

Lees ook