Home

Verenigde Naties – welke duurzame ontwikkeling?

Vorige maand heeft de VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling zijn 14de zitting gehouden. Opdracht is de opvolging te verzekeren van de Aardetop in 1992 in Rio de Janeiro en 2002 in Johannesburg. Haar werkprogramma strekt zich al uit tot 2017, misschien nog niet ver genoeg maar velen kunnen daar toch van leren.
Op dit ogenblik gaat de aandacht o.a. naar energie waarbij de aartsmoeilijke uitdaging is om de energienood van een paar miljard mensen te verzoenen met de ecologische overlast. Veel wordt verwacht van hernieuwbare energie en efficiënte technologie. Of dat volstaat als antwoord op de huidige en toenemende niet-duurzame productie en consumptie van energie is maar de vraag.
Belangstelling is er ook voor de industrie. Die speelt een cruciale rol in het verschaffen van de duurzame goederen en diensten die we nodig hebben, in het creëren van werk en in de samenleving in het algemeen.
Niet verwonderlijk staan luchtvervuiling, de bescherming van de atmosfeer en klimaatverandering op de agenda. Het besef van dringende actie op die terreinen – ook in het belang van onze toekomstige economische welvaartsproductie - is al veel verder doorgedrongen in de VN dan in vele lidstaten, en zeker dan in Internationaal Monetair Fonds, Wereldbank of Wereldhandelsorganisatie. Spijtig genoeg bepalen zij voorlopig veel meer de koers die de wereld vaart, en dat is een allesbehalve duurzame koers.

VN Commissie Duurzame Ontwikkeling   http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/review.htm

Regio's: 

Lees ook