Home

Voedsel- en landbouwcrisis: een landbouwtop van de G8

Een merkwaardig fenomeen de voorbije dagen. De club van de rijkste landen G8 heeft de voorbije dagen voor het eerst in haar geschiedenis een heuse landbouwtop gehouden, ter voorbereiding van de echte G8. Aanwezig waren de landbouwministers van de G8, alsook die van een acht grote ontwikkeling- en of landbouwlanden, de Europese Unie en enkele internationale organisaties waaronder de wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO. Het blijft betreurenswaardig dat de aanpak van de mondiale problemen het voorwerp is van besloten clubs in plaats van de open en meer democratische organisaties zoals de FAO en andere organisaties van de Verenigde Naties.

Intussen blijft het meer dan nodig om de voedsel- en landbouwcrisis aan te pakken. Want bijna een jaar na de door de media gehypte voedseltop in Rome blijft het aantal mensen met honger geprikt op om en bij één miljard. En dat zijn er één miljard te veel. De wereld weet immers hoe ze deze voedselcrisis hoort aan te pakken.
Honderden wetenschappers vertellen ons dat een duurzame familiale landbouw die over voldoende middelen beschikt, veel beter presteert en kan presteren dan de agro-industrie. Dan moeten onze overheden wel hun verantwoordelijkheid nemen, d.i. de landbouw de bescherming bieden die deze kwetsbare economische sector nodig heeft, en zeker niet uitleveren aan de wereldmarkt die onleefbare prijzen veroorzaakt en honger; en ook moeten overheden de middelen voorzien om eindelijk opnieuw in de landbouw te investeren, want decennialang is dat in de meeste landen niet of veel te weinig gebeurd. Verderop in de voedselketen moeten de verwerkende grootindustrieën én de supermarktketens hun verantwoordelijkheid nemen: hun winsten kunnen zij niet zomaar maken op de kap van honderden miljoenen arme boeren, de verdeling van de inkomsten moet veel eerlijker. En, niet te vergeten, we moeten nog meer keuzes maken, bv. wanneer de productie van energiegewassen ten kosten gaat van eten: de absolute prioriteit is toch de voedselvoorziening voor alle mensen, of niet?

Voor al deze keuzes is het beter te vertrouwen op een debat binnen de FAO dan op de G8, al dan niet uitgebreid met nog meer landen. (DB)

Klik voor G8 Agriculture Summit

Klik voor MO* paper Wie zorgt er voor een échte groene revolutie?

Klik voor nog meer over de voedselcrisis bij Vredeseilanden

Klik voor info boek Koe 80 heeft een probleem over de mondiale landbouwcrisis

Regio's: 

Lees ook