Home

Manke media informatiestroom over corona ‘vaccin’ en nertsvirus

Vele massamedia brachten de ‘vaccin’ mededeling van Pfizer als nieuws. En het gevaar van de nertsenvirus variant wuifden ze massaal weg. De basis voor die nieuwskeuzen is wankel tot onbestaande wat éénzijdige tot ongefundeerde berichtgeving oplevert. Toch bewijzen sommige media dat het anders kan.

“Het Pfizer vaccin biedt een bescherming van wel negentig procent en dat is heel hoog.” Dat was de kern van de ‘vaccin’ berichtgeving die vele massamedia op 9 november brachten.

Een niet te verifiëren bedrijfsbericht leidt tot hoeranieuws

En wat was de bron voor dat nieuws? Een mededeling vanwege het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer. Maar er zijn geen feiten, er zijn geen details publiek gemaakt van de resultaten, er gebeurde geen wetenschappelijke publicatie.

Onafhankelijke wetenschappers of specialisten zijn daardoor op geen enkele wijze in staat om een oordeel te kunnen vellen over de beweringen van Pfizer.

De bewering van Pfizer is niet te checken
en kan dus geen nieuwsfeit worden

Vanzelfsprekend is het dus ook voor journalisten onmogelijk om deze mededeling van Pfizer te controleren, of ook maar ergens te checken bij niet betrokken specialisten. Zij kan dus nooit worden gepresenteerd als een nieuwsfeit, hoogstens als een bewering die veel vragen oproept.

Voor vele massamedia is dat allemaal blijkbaar geen reden voor terughoudendheid en kritische journalistiek. Zelfs al is de ‘vaccin’ mededeling van Pfizer niet te controleren, toch maken ze die tot hét ‘nieuws’ van de dag met een enorme impact. Op de beurzen leidt het zelfs enkele dagen tot regelrechte euforie.

Thailand Medical News bestempelt
bewering van Pfizer als oplichting

Toch kan er ook heel verschillend worden bericht, en gebeurt dat ook. Zo bestempelt Thailand Medical News de bewering van Pfizer ronduit als oplichting met als argumentatie: “The key issue is that there were no published studies or data to back any of its claims!”

Waarna het vervolgt: “Numerous stupid media … published the story without questioning for facts or supporting studies or preliminary published data… The claims and so called results have not been peer-reviewed by outside scientists or published in a medical journal… “ (1) Wie het volledige artikel wil lezen, met o.a. cruciale maar onbeantwoorde vragen om het nut van een vaccin te kunnen inschatten, vindt de link onderaan.

Wie kan meteen weten dat nieuwe nertsenvirus werkzaamheid van vaccins niet bedreigt?

Terwijl media wel heel meegaand zijn met wat Pfizer beweert, veronachtzaamden ze even tevoren in grote mate het mogelijke gevaar van een nieuwe coronavirus variant die opduikt in nertsenkwekerijen en mensen besmet.

Feit is: de Deense overheid acht het gevaar dat vaccins in ontwikkeling niet werkzaam zullen zijn tegen het nertsenvirus zo groot dat zij beslist om alle nertsen te doden. Ter info, het land is ’s werelds grootste producent van nertsenbont.

Waarop baseert Steven Van Gucht zijn uitspraak
“Er is geen reden tot ongerustheid”?

Zelfs dan presteren vele media het om dit mogelijke gevaar weg te wuiven, of te laten wegwuiven. Zo laat VRT op 7 november viroloog Steven Van Gucht aan het woord: “Er is geen reden tot ongerustheid.” Waaraan hij even later toevoegt: “ Er zijn nog geen wetenschappelijke rapporten over, en ik acht dat ook weinig waarschijnlijk.” (2) In één zin geeft hij dus mee: ik vel een oordeel maar zonder wetenschappelijke basis.

De niet gestelde vraag die zich hier opdringt is: hoe kan hij dat dan beweren? Met zoveel stelligheid? Waarop steunt dan wel de geloofwaardigheid hiervan?

Een wel heel optimistisch worst-case scenario

Ter herinnering, dit is dezelfde viroloog die op 3 maart 2020 in het parlement stellig verklaarde: “In het worst-case scenario kunnen we dan in 9 weken 13.000 gediagnosticeerde gevallen verwachten waarvan 2000 tot 3000 mensen moeten gehospitaliseerd en ongeveer 700 mensen op intensieve zorg zouden belanden.”

Zijn slechts denkbare scenario bleek in de eerste coronagolf verschrikkelijk foutief, een vaststelling die overigens uitdrukkelijk werd gemaakt in een prima VRT bijdrage van half april (3). De beste én slechtste journalistiek gaan wel meer samen in hetzelfde medium, algemene uitspraken over VRT-nieuws worden hier dus niet gemaakt.

Traag voortschrijdend inzicht en
verschil van al meer dan 13.000 doden

Verhelderend is ook de hoorzitting met Van Gucht op 21 september 2020 in de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de Covid-19-epidemie door België. Hij getuigt al een allereerste rapport over de nieuwe ziekte te hebben gekregen op 30 december 2019. Dan volgt een omstandige toelichting (4) die zou moeten verklaren waarom het meer dan 70 dagen duurde vooraleer er maatregelen werden genomen, vooral dan de lockdown op 13 maart.

Hoe anders – veel beter en sneller, soms al op 31 december – hebben zijn collega’s gereageerd in landen in Oost-Azië en Oceanië. In vergelijking daarmee kan er in het geval van ‘onze’ Van Gucht en zijn collega ‘deskundigen’ maar heel moeilijk van voldoende snel voortschrijdend inzicht en evidente bekwaamheid worden gewaagd. Daarvoor is het verschil van nu al meer dan 13.000 doden en onschatbaar veel meer menselijke, sociale en economische miserie veel te groot. Met zestig covid-19 doden telt Thailand in verhouding tot de bevolking ruim 1000 maal minder doden.

Een kritische journalistieke invalshoek is mogelijk

“Who are the scientist that said
the new mutations are harmless
and on what basis did they do so?”

Dan loont het minstens de moeite om de berichtgeving te lezen van Thailand Medical News op dezelfde 7 november over de nieuwe nertsvirus variant. Al meteen in de titel wordt een heel andere, kritische invalshoek beklemtoond: “We might need to first expose the media and so called experts claiming that the new mutations are not serious!” (5)

Enkele zinsneden uit het lange artikel leggen uit waarom: “The WHO (nvdr Wereldgezondheidsorganisatie) has also send warnings on the situation especially on the fact that the new strains could derail all existing vaccines and drug development efforts … However a wire news story released by a certain news agency that was picked up by most stupid mainstream media that did not fact check said that the new virus is harmless!!!!!!… My question is who are the scientist that said the new mutations are harmless and on what basis did they do so when the detailed sequencings were only released in the last 36 hours! De volledige lectuur is  aan te raden voor wie zich vollediger wil informeren, zie daarvoor de link hieronder.

Het gevaar van ongefundeerde en misleidende journalistiek

Intussen tekent zich overduidelijk een journalistieke conclusie af op basis van de door Denemarken verstrekte informatie en waarschuwingen, de WHO waarschuwing en opgeschrikte reacties in nog meer landen. Verklaringen en mediaberichten die het nieuwe nertsenvirus meteen als niet gevaarlijker voorstellen dan het reeds bekende virus, en geen reden tot ongerustheid vormt, hebben daarvoor geen grond. Dan is het ongefundeerde en misleidende journalistiek om niet te berichten over dit gevaar, en het integendeel te ontkennen of te laten wegwuiven.

Dirk Barrez (met dank aan Jan Servaes)

De auteur is hoofdredacteur van Pala.be. Zijn recentste boeken zijn 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Voetnoten

(1) Zie Thailand Medical News 10-11-2020 over Pfizer bewering

(2) VRT bericht 7-11-2020 Nieuwe variant van coronavirus bij nertsen, viroloog Van Gucht: "Darwin in actie, maar geen reden tot ongerustheid"

(3) VRT bericht 17-4-2020 Eén maand na de drastische coronamaatregelen in ons land: wat hebben we tot nu toe geleerd uit deze gezondheidscrisis? 

(4) Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de Covid-19-epidemie door België - verslagen van de hoorzittingen

(5) Zie Thailand Medical News over het nertsvirus, media en zogenaamde experts

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 
Regio's: 

Lees ook