Home

Wilde globalisering temmen? Natuurlijk, maar hoe?

Faillissementsaanvraag grootste Duitse fabrikant
van zonnepanelen toont economische instabiliteit

Bij de Europese Commissie rijpt, op papier, het besef dat we wel de voordelen van vrije markten en handel moeten blijven plukken maar eindelijk ook de nadelen van globalisering onder ogen moeten zien en aanpakken. Ze schept echter enkel de illusie van een derde weg tussen wilde globalisering en uitzichtloos protectionisme (1). Wie aandachtig leest, vindt die weg helemaal niet.

“We moeten de wilde globalisering temmen.” Die stem weerklinkt bij de confrontatie met groeiend scepticisme over ‘de politiek’ en met extremistisch kiesgedrag. Ze is te horen over wereldwijde handel die heel zeker welvaart schept maar tegelijk velen in de kou laat; en die zelfs de grootste Duitse fabrikant van zonnepanelen SolarWorld richting faillissement duwt. Zelfs de Europese Commissie reflecteert erover.

Het lijkt wel alsof de klok twintig jaar heeft stilgestaan. Herinner u de analyse van de antiglobaliseringsbeweging van vooral de jaren voor en na de millenniumwissel: ongeremde vrijheid van de markten en het ontbreken van sterke en afdwingbare sociale en milieuregels leiden niet tot meer welvaart en welzijn, laat staan tot een economie die binnen de ecologische grenzen van onze planeet functioneert? Zou die kritiek eindelijk ernstig worden genomen?

Dat we radicaal een sociaalecologische economie
moeten bouwen, komt niet in beeld

Dus nieuwsgierig de reflectie van de Europese Commissie over globalisering lezen. Helaas, ze blijft in hetzelfde bedje ziek. We moeten aanpassen, we moeten veerkrachtiger worden, we moeten voluit mondiale handel blijven voeren … maar dat we drastisch een sociaalecologische economie moeten bouwen om essentiële problemen aan te pakken, komt niet in beeld, of het nu landbouw, transport, eerlijke handel of industrie betreft.

Neem het voedsel- en landbouwbeleid, nog altijd een Europese hoeksteen. Waar is de duidelijke keuze om komaf te maken met de onhoudbare olieverslaafde landbouw en voor een duurzame agro-ecologische landbouw die beter is voor boer, milieu, consument, samenleving én economie?

Wanneer is er zelfs maar een begin om het enorm vervuilende luchttransport te counteren? Om eindelijk ook kerosine te belasten? Het is toch onaanvaardbaar dat de CO2-uitstoot door luchtvrachtvervoer van buiten Europa naar België elk jaar met bijna 5 procent stijgt. Maar als het over transport gaat, geeft de Commissie nooit echt thuis, bedenk hoe weinig doortastend ze de auto-industrie aanpakt, de sjoemelsoftware saga is een blijvende schandvlek.

Waar is de werkelijke keuze voor eerlijke handel die samenlevingen ontplooien wanneer iedereen er beter van wordt, en het milieu er niet onder lijdt?

Dat zelfs SolarWorld, een exponent van hernieuwbare energie en dus van de transitie naar de noodzakelijke duurzame economie, geen stabiel bedrijfsbestaan kan uitbouwen, illustreert het failliet van deze economie. Dat de Commissie in haar nota - op exact dezelfde dag van de faillissementsaanvraag – de lof bezingt van het innovatieve en flexibele Duitse bedrijfsleven is meer dan ironisch: hoe zou dit de globalisering vrezende burgers ooit kunnen overtuigen? Meer zelfs, hoe zouden we burgers kunnen winnen om de nieuwe industrieën mee vorm te geven en erin te investeren, als die zo broos zijn en dus weinig vertrouwen wekken?

Kent de Commissie wel de weg?

De meeste burgers weten best dat er vele grote veranderingen op til zijn en dat verstandige aanpassingen noodzakelijk zijn. Hun buikgevoel heeft hen dat verteld, al lang voor de meeste politici het in de gaten kregen.

Maar kent de Commissie wel de weg? Weet zij welke transities nodig zijn? Daaraan twijfelen de burgers. Daarom keldert hun vertrouwen in de politiek. En jammer genoeg hebben ze nog altijd tal van redenen om hun twijfel te voeden.

Dirk Barrez

De auteur is hoofdredacteur van PALA.be. Zijn recentste boeken zijn TRANSITIE. Onze welvaart van morgen en Coöperaties. Hoe heroveren we de economie?

(1) Lees ook het artikel Die zogenaamde ‘derde weg’ heeft nooit bestaan

Bron
Europese Commissie - Reflection paper on harnessing globalisation
Europese Commissie - Reflection paper on harnessing globalisation - pdf

Lees ook
SolarWorld - wikipedia
Het gezicht van de globalisering
Pala woordenboek - globalisering

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook