Home

Partners

PALA vzw - Tumult vzw - Dirk Barrez - Triodos - Vredeseilanden - 11.11.11. - Fonds Pascal Decroos - Academia Press - Le Roseau Vert - ACV Internationale Dienst - Broederlijk Delen - Bevrijde Wereld - DGOS - het Belgische Overlevingsfonds - Kleur Bekennen - Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst van het Bisdom Gent - Impressant

PALA vzw wil een meer duurzame, sociale en democratische wereld. We zoeken de antwoorden die ons een betere wereld kunnen bezorgen en onderzoeken hoe we die oplossingen kunnen realiseren.
En dus is Global Society vooral bezig met globalisering en internationale samenwerking.
We willen communicatiekracht opbouwen om in de samenleving, van school tot parlement, van vereniging tot bedrijf, van burger tot media, van vakbond tot administratie, ... aandacht te winnen voor de problemen van globalisering en de antwoorden erop. Meer informatie op wie zijn wij?

Tumult vzw is een pluralistische jeugddienst die sinds 1983 werkt rond vredesopvoeding.
Jeugd & Vrede maakt, ontwerpt en realiseert allerlei produkten en projecten rond vredesthema's. Het gaat om reizende tentoonstellingen, vormingsmappen, multimediale projecten, video's, ...
Daarnaast hoort ook de vorming van begeleiders en animatoren van kinderen of jongeren tot de doelstellingen.   naar Tumult

Dirk Barrez is auteur en VRT Tv-journalist, de maker van o.a. veertig Panoramareportages waarvan de dubbelreportage uit 1995 over de Bende van Nijvel ongetwijfeld de meest spraakmakende is.

Buitenlandreportages brengen hem naar half Europa, Algerije, Argentinië, Brazilië, China, Gambia, Honduras, India, Indonesië, Kenia, Nicaragua, Ruanda, Senegal, Singapore, Tanzania, Thailand, Turkije, Verenigde Staten, Westelijke Sahara, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

Opvallende reportages zijn Verenigde Naties. De schone slaapster (1991), Scherven van ontwikkeling (1996), Short cuts of India (1999), Twee jaar na Mitch,. Het ergste heb je nog niet gezien (2000), Het gezicht van de honger (2001) en de opvolger Nieuwe gezichten (2004), Argentinië. Hoe een rijk land arm wordt (2003), Een geschiedenis van de toekomst. Het verhaal van Philips Hasselt (2005)

Hij schrijft, soms in samenwerking met anderen, dertien boeken. Ze behandelen vooral de minder fraaie aspecten van zijn eigen land met als uitschieter Het land van de 1000 schandalen. Encyclopedie van een kwarteeuw Belgische affaires (1997). Meer nog verkennen ze de problemen van onze globaliserende wereld, met volgens sommigen als meest markante boek Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw (1999). Het beleeft een herdruk en groeit uit tot een e-boek en de website www.ikwilniet.org, voorloper van de huidige website

Begin 2001 stuurt hij zichzelf naar het eerste Wereld Sociaal Forum in het Braziliaanse Porto Alegre. Dat resulteerde vooral in het boek De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre, ook een bestseller met vier drukken.

In 2003 start hij PALA, een elektronische brief over onze globaliserende wereld, vanaf 2005 schrijft hij tevens aan een woordenboek van de globalisering.

Al ruim vijfentwintig jaar is hij publicist die talloze columns, artikels en bijdragen schreef voor vele media.

Voor meer informatie www.dirkbarrez.be

Vredeseilanden hielp bij de totstandkoming van het boek De antwoorden van het antiglobalisme. Het is een onafhankelijke en pluralistische Belgische niet gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in voedselzekerheid. Vredeseilanden komt op voor inclusieve ontwikkeling in een wereld, waarin samen leven een voorwaarde is om te overleven.   naar Vredeseilanden

11.11.11 uitgeverij was altijd bereid om de boeken van Global Society mee uit te geven.        naar 11.11.11

Triodos sponsorde Global Society in het begin. Triodos Bank wil duurzaam bankieren waarbij de aandacht voor mens en aarde samengaan met een goed financieel rendement.   naar Triodos Bank

Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek steunde de totstandkoming van  het boek De antwoorden van het antiglobalisme. Het fonds wil kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek bevorderen.   naar Fonds Pascal Decroos

Academia Press tekende voor de heruitgave en vierde druk van het boek De antwoorden van het antiglobalisme. Het is een wetenschappelijke uitgeverij die het intellectuele leven en het onderzoek van de academische gemeenschap wil steunen en stimuleren, en ook een forum wil bieden aan niet-conventionele onderwerpen zoals andersglobalisme in vele ogen nog altijd is. Want publiceren blijft vooral publiek maken van ideeën.   naar Academia Press

Le Roseau vert is de uitgever van de Franstalige edities van De antwoorden van het antiglobalisme en De wereld, een gebruiksaanwijzing.

met ACV Internationaal werkten we samen aan de video Philips Hasselt, met steun van DGOS.      naar ACV Internationaal   DGOS

met Vredeseilanden, Broederlijk Delen en Bevrijde Wereld werkten we samen aan de video Het Gezicht van de Honger, met steun van het Belgisch Overlevingsfonds en DGOS.     naar Vredeseilanden   Broederlijk Delen   Bevrijde Wereld   DGOS

 

Impressant+ is het productiehuis dat zich dubbel plooide voor het boek De wereld, een gebruiksaanwijzing.      naar Impressant+