Accueil

Wereldvakbond houdt eerste wereldvrouwenconferentie

Vrouwen verdienen slechts tien procent van het wereldinkomen... en ze verrichten tweederde van al het onbetaalde werk in de wereld. Ondanks stevige vooruitgang in het Midden-Oosten en in Latijns-Amerika hebben nog niet de helft van de vrouwen op actieve leeftijd betaald werk, en dat is zelfs wat minder dan 10 jaar geleden. Bij de mannen werkt bijna acht op de tien.

Is er meer nodig om het belang te onderstrepen van waardig werk en leven voor mannen én vrouwen? Om speciaal toe te kijken op de ongelijkheid waar vrouwen slachtoffer van zijn en hoe de crisis hen treft? Dat is het opzet van de eerste wereldvrouwenconferentie van het Internationaal Vakverbond volgende week van 19 tot 21 oktober in Brussel.

Essentieel is het uit te zoeken hoe de vakbonden zelf hierop beter kunnen inspelen, hoe ze relevanter en aantrekkelijker kunnen zijn voor de vrouwen, hoe ze in hun vakbondswerk de aandacht voor deze ongelijkheid kunnen integreren. Want tot vandaag zijn vakbonden op te veel plaatsen in hoge mate mannenwerk, ja soms zelfs mannenbastions. Sinds 2002 loopt er dan wel de campagne Vakbonden voor Vrouwen, Vrouwen voor Vakbonden, maar de cijfers blijven vertellen hoe groot de participatieverschillen wel zijn.

Wereldwijd is amper 13 procent van de vakbondsvertegenwoordigers vrouwelijk. Enkel bij de werkgeversvertegenwoordigers is dat met 10 procent nog minder. Ter vergelijking, in alle instellingen samen die zich met sociale dialoog bezighouden, is het een kleine 15 procent, regeringen tellen 19 procent vrouwen en andere belangengroepen 20 procent. Een blik op verschillende continenten leert dat het percentage vrouwelijke vakbondsvertegenwoordigers in Afrika dramatisch laag is, amper 4 procent. Latijns-Amerika met 7 en Azië met 8 scoren niet echt beter. Europa haalt dan wel bijna 21 procent. Maar zelfs dat is ver van het doel om vrouwen een derde van de leidinggevende functies te laten innemen. En nog verder van de helft die een aantal vakbonden ambiëren.

Een Wereldvrouwenconferentie die expliciet aan dat onevenwicht wil sleutelen, komt dan ook niets te vroeg. (DB)

Klik voor Eerste Wereldvrouwenconferentie - PDF discussiegids Decent work, decent life for women

Klik voor meer informatie over deze campagne en over vrouwen & (on)gelijkheid

Zie voor waardig werk ook het nieuwe boek van Dirk Barrez en John Vandaele, Het mondiale uitzendkantoor. Waardig werk in tijden van globalisering en crisis, klik voor info en bestellen

Regio's: 

Lees ook