Home

Eis vooral het ‘onhaalbare’

11 politieke dwaasheden | Uitleiding - Eis het onhaalbare

POLITIEKE DWAASHEDEN uitleiding

Tijd om te bekomen van een 11 weken lange, heel onaangename reis langs de dwaasheden die onze politici al 50 jaar opstapelen. Hoe vinden burgers en politici elkaar opnieuw om op te schieten richting duurzame toekomst?

Gebaseerd op boek 11 politieke dwaasheden

Hoe vinden we elkaar opnieuw, burgers en politiek, om de toekomst in handen te nemen? De jongste burgers spannen zich daar al lang enthousiast voor in. Ze stellen de prioriteit van een afdoende klimaatbeleid accuraat scherp. Protesten tonen al jaren dat velen zich kanten tegen te grote ongelijkheid en tegen politici die geen aandacht hebben voor de noden van wie het moeilijk heeft. De samenleving laat diepe ergernis zien wanneer overheden geen effectieve aanpak hebben van migratie, sociale dumping, extremisme, armoede, leefbare pensioenen, fiscale oneerlijkheid.

De beleidscrises die politieke kortsluiting met de bevolking veroorzaken zijn tegelijk heel verschillend én verwant. Ze kunnen samenvloeien in een brede bedding voor een toekomst die sociaal rechtvaardig is, waarin milieugrenzen niet worden overschreden en met een democratische greep vanuit de samenleving op de economie en op de politiek.

Eis dus het zogezegd ‘onhaalbare’

Nog altijd weigert de politiek de uitgestoken hand. Defensieve reacties of erger primeren: “Wij doen al veel”. Neen dus. Wanneer politici alle echt toekomstgerichte maatregelen onhaalbaar achten, kunnen burgers niets anders dan het zogezegd ‘onhaalbare’ eisen. Het is onverantwoord om genoegen te nemen met randmaatregelen. Politici zitten verschrikkelijk gevangen in hun opvattingen en structuren. Allen die echte duurzaamheid nastreven kunnen niet langer tolereren dat veiliger verkeer, bannen van asbest, effectieve klimaatpolitiek, ongelijkheidsbestrijding en nog veel meer 30 tot 50 jaar vergen.

Mee in de cockpit van verandering

Tegenover zoveel politieke stilstand hebben nieuwe bewegers een lange adem nodig, moeten ze elkaar vinden en nog andere bondgenoten treffen. Daarbij is kritische zin geen luxe. Verwelkom bondgenoten maar vermijd sta-in-de-wegs, van pragmatici zonder ruggengraat en green washers tot demagogen en geweldgebruikers. Kijk altijd ook voorbij verkiezingen, ze zijn geen blanco check. We weten absoluut zeker dat onze politici het niet alleen kunnen. Daarom moet de samenleving voortdurend mee aan de tafels zitten waar we onze toekomst versneld in goede duurzame banen duwen.

Programma voor een Menselijke Samenleving

Vandaag weten we: als we goed willen leven in deze meest spannende tijden, is een andere politiek nodig, sociaal, ecologisch, democratisch. Het Programma voor een Menselijke Samenleving kan nieuwe bewegers alvast inspiratie bieden. Dit verscheen voor het eerst op het hoogtepunt van de antiglobaliseringsbeweging als nawoord van De antwoorden van het antiglobalisme (2001), werd in de diepte uitgewerkt in het boek Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving (2008) en kreeg in 2011 bij de opkomst van de verontwaardigden zijn plaats in van Verontwaardiging naar Verandering.

Voor Pala blijft het een leidraad want gericht op duurzame welvaart, welzijn en democratie, veel toekomstgerichter dan welke politieke partij ook te bieden heeft vandaag – jammer genoeg. Daarom is het, als een tweede deel, volledig opgenomen in het boek 11 politieke dwaasheden. (1)

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

(1) Ter kennismaking zijn de 8 delen met in totaal 41 punten van het Programma voor een Menselijke Samenleving te vinden op Pala.be – klik hier

Lees de volledige uitleiding in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook