Home

Regio’s met opvallende vrouwenparticipatie in bedrijven

Ook al zijn er onaanvaardbaar weinig vrouwelijke besluitvormers, toch loont het speuren naar lichtpunten. Als het draait om het leiden of beheren van bedrijven spelen vrouwen een belangrijke rol in Afrika, Oost-Azië, Latijns-Amerika en de Cariben.

38 procent vrouwelijke bedrijfsleiders
in Afrika bezuiden de Sahara

Voor ondernemingen wijst Afrika bezuiden de Sahara volgens het Sustainable Development Goals Report 2023 duidelijk de weg. Vrouwelijke bedrijfsmanagers maken er toch al voor 38 procent de dienst uit.
Dat is een opmerkelijk hoger cijfer dan het mondiale gemiddelde van 28 procent; en tweeëneenhalve maal meer dan in Noord-Afrika en West-, Centraal- en Zuid-Azië.

In Thailand en Cambodja
leiden vooral vrouwen bedrijven

Nog markanter presteren Thailand en Cambodja. In die twee landen zijn volgens de Wereldbank meer, zelfs beduidend meer, vrouwen bedrijfsleider dan mannen. In Thailand gaat het om vijfenzestig procent, dat is twee op drie; in Cambodja om zevenenvijftig procent.

Slechts één werelddeel waar evenveel
vrouwen als mannen bedrijven bezitten

Een opvallende gelijkheid laten Latijns-Amerika en de Cariben noteren. In dat deel van de wereld zijn evenveel vrouwen als mannen (mede-)eigenaar van een bedrijf. Oost-Azië & Stille Oceaan volgt met vijfenveertig procent vrouwen die participeren in het eigendom van een onderneming. (db)

Voor informatiebronnen over discriminatie van vrouwen, in het bijzonder inzake zeggenschap en besluitvorming, zie Vrouwen en besluitvorming: waar is de info te vinden?

Lees ook