Home

Wat is dan de weg vooruit?

Aflevering 5 artikelreeks
Communicatie in het COVID-19 tijdperk

Ontwikkelingsbeleid is al vele decennia weinig succesvol en de pandemie maakt het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 eigenlijk onmogelijk. In het slotartikel van zijn reeks Communicatie in het COVID-19 tijdperk vraag prof. em. Jan Servaes zich af hoe we toch vooruit geraken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 onbereikbaar

Met het verwoestende effect van COVID-19 in bijna elke sector van de wereldeconomie, en de verontwaardiging van de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres dat de SDG's niet op schema liggen, is het duidelijk dat het bereiken van de SDG's in 2030 zo goed als onmogelijk is.

Ontwikkeling al vele decennia moeilijker dan erkend

Een kritische blik op de vooruitgang die wereldwijd is geboekt, zelfs vóór de MDG's, wijst erop dat het aanpakken van ontwikkelingsdoelstellingen door natiestaten moeilijker is dan wordt erkend door de opstellers van de 2030-agenda voor ontwikkeling. Een studie van Lin en Monga (2017) over hoe de economie van ontwikkelingslanden succesvol kan worden opgebouwd, armoede kan worden teruggedrongen en welvaart kan worden bereikt, maakt duidelijk hoe moeizaam deze taak is. In hun analyse is het van 1950 tot 2008 slechts achtentwintig landen gelukt om hun achterstand op de Verenigde Staten met 10 procent of meer te verkleinen. Dat is een periode van achtenvijftig jaar, en de 2030-agenda moet binnen vijftien jaar worden gerealiseerd. Van de achtentwintig landen die Lin en Monga noemen, waren er slechts twaalf niet-Europees of een niet-olie-economie.

Het ‘duurzame’ falen van ontwikkelingsbeleid

Volgens Lin en Monga is de uitdaging om de economie van ontwikkelingslanden te vernieuwen niet los te zien van een aantal intellectuele en beleidsfouten die zijn opgelegd door de Washington-consensus in de jaren zeventig tot negentig, de jaren die worden omschreven als het verloren decennium voor ontwikkelingslanden.

Banerjee en Duflo (2019), die de Nobelprijs voor de economie van 2019 deelden voor hun werk op het gebied van armoedebestrijding, benadrukten in feite hoe de economen die ontwikkelingsbeleid ontwerpen geen voeling hebben met de realiteit van gewone mensen.

De weg vooruit

Hoe geraken we toch vooruit? Wij stellen het volgende voor. De Verenigde Naties en de rest van de internationale gemeenschap moeten realistisch zijn en de 2030-agenda voor ontwikkeling herzien door de tijdlijn van 2030 naar 2050 te verplaatsen. Sommige regionale organisaties, zoals de Afrikaanse Unie, hebben de datum voor het bereiken van hun ontwikkelingsdoelstellingen al vastgesteld op 2063.

De SDG's moeten prioriteit krijgen met SDG1 over het uitbannen van extreme armoede als belangrijkste doelstelling voor de komende 10 jaar. Het uitbannen van extreme armoede zou waarschijnlijk gevolgen hebben voor andere SDG's, met name Duurzame Ontwikkelingsdoelen SDG's 2,3,4,5 en 6. De inspanningen om extreme armoede uit te roeien mogen niet gebaseerd zijn op slogans, maar moeten door regeringen, financieringsinstellingen, donoren en filantropen worden gezien als de beste kans om de mensheid te redden. De intellectuele fouten en beleidsvoorschriften die aan lage- en middeninkomenslanden worden opgelegd, en die hen verder in de 'afgrond' van onderontwikkeling storten, moeten worden vermeden.

Het vastleggen van een tijdschema voor de verwezenlijking van de SDG's tegen 2050 zal voldoende tijd bieden om de tot dusver geboekte vooruitgang opnieuw te evalueren, de ontbrekende doelstellingen aan te vullen, zoals een Duurzame Ontwikkelingsdoel SDG 18 over communicatie voor iedereen (https://pala.be/nl/opinie/hiaten-en-beperkingen-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen), en het verloren terrein van de verwoestende impact van COVID-19 op de SDG's terug te winnen.

Het zal de wereldgemeenschap ook voldoende tijd geven om een strategie uit te stippelen over hoe om te gaan met de mogelijke opkomst van rechtse, populistische en nationalistische regeringen zoals die van Donald Trump, die beperkingen kunnen opleggen aan de SDG's door hun minachting voor multilateralisme. Er kunnen ook van tevoren plannen worden gemaakt om de impact van volgende rampen, die de verwezenlijking van de SDG's zouden kunnen schaden, te beperken.

Start herzieningsproces SDG’s onmiddellijk

De VN moet onmiddellijk beginnen met het herzieningsproces en een conferentie van belanghebbenden bijeenroepen om het eens te worden over het herziene tijdschema voor de agenda voor 2050. Bouw een nieuwe coalitie van staatslieden, regeringsvertegenwoordigers, ontwikkelingsinstellingen, mediaprofessionals, de particuliere en civiele sector, academici en filantropen om toezicht te houden op de ontwikkeling van een robuust en ongekend plan voor het mobiliseren van middelen gericht op het financieren van de SDG's. Deze coalitie zou permanent moeten zijn in plaats van een rapport op te stellen dat in een la verdwijnt. Dit zou een aanvulling kunnen zijn op de politieke dimensie van de SDG's en een kans voor de miljardairs en financieringsinstellingen om meer voor de mensheid te betekenen.

Terwijl het bevorderen van een gezonde levensstijl - gezonde voeding, voldoende beweging, een gezonde nachtrust enzovoort - voor ieder van ons van primordiaal belang is, dienen we onze beleidsmakers en politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen!

Met andere woorden: geen tijd meer om te verliezen, actie alstublieft!

Prof. Em.  Jan Servaes
Voormalig UNESCO Chair University of Massachusetts at Amherst

Lees ook
Een 10-stappen communicatieplan om COVID-19 te bestrijden - Aflevering 1 van artikelreeks Communicatie in het COVID-19 tijdperk
Berichtgeving in het COVID-19 tijdperk - Aflevering 2 van artikelreeks Communicatie in het COVID-19 tijdperk
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zwaar verstoord door COVID-19 
- Aflevering 3 van artikelreeks Communicatie in het COVID-19 tijdperk
Pandemie aanpakken zonder effectieve communicatie is onmogelijk - Aflevering 4 van artikelreeks Communicatie in het COVID-19 tijdperk

Deze tekst is gebaseerd op delen uit Muhammad Jameel Yusha'u & Jan Servaes (eds.) The Palgrave Handbook of International Communication and Sustainable Development, Palgrave MacMillan, 2021, ISBN 978-3-030-69769-3, https://www.palgrave.com/gp/book/9783030697693

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Referenties

ABC Australia (2020). From Wuhan to Australia: A timeline of key events in the spread of the deadly coronavirus. Retrieved from https://www.abc.net.au/news/2020-01-29/coronavirus-timeline-from-wuhan-china-to-global-crisis/11903298?nw=0   24/11/2020

Arab News (2020). Saudi government messages experts over COVID-19 rules violations. Retrieved          from https://www.arabnews.com/node/1687931/saudi-arabia  23/11/2020.

Asia-Europe Foundation (2020). Who will pay for the Sustainable Development Goals? Retrieved from https://www.asef.org/images/docs/ASEF%20-%20Who%20Will%20Pay%20for%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_9Dec_v7%20HIGHRES.pdf  05/12/2020.

Asiedu, C. (2012). Information communication technologies for gender and development in Africa: The case for radio and technological blending. International Communication Gazette. 74 (2) 240-257.

Banerjee, A.V., Duflo, E. (2019). Good Economics for Hard Times. New York. Public Affairs.

BBC (2020): Coronavirus pandemic. Retrieved from https://www.bbc.com/news/coronavirus  07/12/2020

BBC News (2020). Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts. Retrieved from        https://www.bbc.com/news/world-52103747   24/11/2020

Berglez, P., Olausson, U., Ots, M. (2017). What is sustainable journalism? United States. Peter Lang.

CCTV (2020a). Scientists optimistic on making COVID-19 vaccines affordable, equitable despite     challenges. Retrieved from  https://english.cctv.com/2020/12/06/ARTI0CT0hS1kVcU2iheXoV8P201206.shtml   06/12/2020

CCTV (2020b) Wang Yi addresses UN special session on COVID-19. Retrieved from           https://english.cctv.com/2020/12/04/ARTIMpzGi4J8PfVQd8elHS5Q201204.shtml?  spm=C69523.PDoRdCIUTBov.S91108.44    07/12/2020

CCTV (2020c) U.S. hits record-high COVID-19 daily cases, hospitalizations as caseload tops 14     mln. Retrieved from           https://english.cctv.com/2020/12/04/ARTIMD5SRo8DoZZktkg3iBn0201204.shtml?     spm=C69523.PDoRdCIUTBov.S91108.65    07/12/2020

Davies, I.K. (2015). International News Contraflow in the United States and Canada. Struggles over North American Markets and Regulation of Aljazeera and China Central Television.       Unpublished doctoral dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign.

European Commission (2020). Tackling COVID-19 misinformation. Getting facts right. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-tackling-covid-19-          disinformation-getting-facts-right_en.pdf 19/11/2020

European Union (2020): Tackling coronavirus misinformation: Getting the facts right. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/corona_fighting_disinformation.pdf           19/11/2020.

Financial Times (2020): The real fake news about COVID-19. Retrieved from  https://www.ft.com/content/e5954181-220b-4de5-886c-ef02ee432260 19/11/2020

Gavi (2020). How creative communication strategies are helping fight COVID-19 misinformation    in DRC. Retrieved from https://www.gavi.org/vaccineswork/how-creative-communication-s   trategies-helping-fight-covid-19-misinformation-drc 19/11/2020

Hamadeh, H., Yamanaka, Y., and Purdie, E. (2020). The size of the world economy in 2019: A baseline from which to measure the impact of COVID-19 and track economic recovery. Retrieved from https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery 05/12/2020

Honigsbaum, Mark (2020). The pandemic century. A history of global contagion from the Spanish flu to Covid-19. London. Penguin House.

Hoy, C. (2015). Can the SDGs be achieved by 2030? Retrieved from https://devpolicy.org/can-the-sdgs-be-achieved-by-2030-20150924/ 06/12/2020.

IFRC, UNICEF, WHO. (2020). RCCE Action Plan Guidance: COVID-19 Preparedness and   Response. Paris. WHO.

ILO (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition. Updated estimates and      analysis. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---reports/---          dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf 24/11/2020.

Lin, J. Y., Monga, C. (2017). Beating the Odds: Jump-Starting Developing Countries. New Jersey. Princeton University Press.

Martini M., Gazzaniga V., Bragazzi N.L., Barberis I. (2019). The Spanish influenza pandemic: a        lesson from history 100 years after 1918. Journal of Preventive Medicine and Hygiene.          60(1):E64–E67.

Mefalopulos, P. (2008). Development Communication Source Book. Broadening the Boundaries of    Communication. Washington. World Bank.

Mukarram, M.M. (2020). Impact of COVID-19 on the UN Sustainable Development Goals (SDGs).        Strategic Analysis. 44:3, 253-258

Naffi, N., Davidson, A., Jawhar, H. (2020). 5 ways to help stop the ‘infodemic,’ the increasing         misinformation about coronavirus. Retrieved from https://theconversation.com/5-ways-to-  help-stop-the-infodemic-the-increasing-misinformation-about-coronavirus-137561        19/11/2020.

Ogan, C.L et al (2009). Development Communication: The State of Research in an Era of ICTs and Globalization. The International Communication Gazette, 1748-0485; Vol. 71(8): 655–670.

Overseas Development Institute (2015). Projecting Progress: Reaching the SDGs by 2030. Retrieved from http://developmentprogress.odi.org/sdgs-scorecard/ 06/12/2020

Pade-Khene, C; Palmer, R., and Kavhai, M. (2010). A baseline study of a Dwesa rural community     for the Siyakhula Information and Communication Technology for Development project:     understanding the reality on the ground. Information Development. 26: 265

Reinsdorf, M. (2020). COVID-19 and CPI: Is inflation underestimated? IMF Working Paper.       Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/11/05/COVID-19-and-          the-CPI-Is-Inflation-Underestimated-49856 24/11/2020

Sachs, J. (2020a).America’s political crises and the way forward. Retrieved from https://www.project-syndicate.org/onpoint/america-political-crisis-and-global-cooperation-by-jeffrey-d-sachs-2020-11?h=pH%2foOwgQpqUg9Qc9qjwOa8YBZwEijS%2bwcrkIr0NEdNU%3d& 01/12/2020

Sachs, J. (2020b). Mission Sustainable Development. Retrieved from https://www.project-syndicate.org/commentary/mission-sustainable-development-by-jeffrey-d-sachs-2020-12 05/12/2020.

Sara, J.J. Moulik, S.G., Hall, M.C., (2020). 10 steps to developing a communication strategy to help combat COVID-19 (Coronavirus). Retrieved from https://blogs.worldbank.org/water/10-steps-developing-communication-strategy-help-combat-covid-19-coronavirus 15/11/2020.

Savio, R. (2020a). Millions of new poor are on the way. Who cares? Retrieved from http://www.ipsnews.net/2020/11/millions-new-poor-way-cares/?utm_source=English+-+SDGs&utm_campaign=0a9e85c2e3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_30_10_14&utm_medium=email&utm_term=0_08b3cf317b-0a9e85c2e3-4622673 02/12/2020

Servaes, J et al., (2012): Towards a framework of sustainability indicators for 'communication for development and social change’ projects. International communication Gazette. 74(2) 99–         123

Servaes, J. (ed.) (2014). Technological determinism and social change. Communication in a Tech-Mad world. Lanham: Lexington, 330pp.

Servaes, J. (2017). Sustainable Development Goals in the Asian Context. Singapore. Springer

Servaes, J., (2020a). Handbook of Communication for Development and Social Change I & II (eds). Singapore. Springer

Servaes, J. (ed.) (2020b). Learning from Communicators in Social Change. The power of development. Singapore. Springer

Stanford Engineering Staff (2020). Seema Yasmin: How to Conquer Pandemic with    Communication. Retrieved from https://engineering.stanford.edu/magazine/article/seema-      yasmin-how-conquer-pandemic-communication 23/11/2020

Sustainable Development Goals (2020): Report of the World Commission of Environment and     Development-Our Common Future. Retrieved from           https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced 20/11/2020.

Thussu, D. K (2018). International Communication. Continuity and Change. USA. Bloomsbury    academic.

Thussu, D. K. (2007). Media on the move: Global Flow and Contraflow. London and New York.        Routledge.

UN (2020). With Political Will, Smart Policy Choices, ‘Tremendous’ Gains Possible over Coming Decade, Secretary-General Says, Pointing to Transformative Moment for Change. Retrieved from https://www.un.org/pressTechnological 05/12/2020.

UN News (2020). Progress toward sustainable development is seriously off-track. Retrieved from         https://news.un.org/en/story/2019/11/1050831 23.11.2020

UNDP (2009): Communication for Development: A Glimpse at UNDP’s Practice. Retrieved from        file:///C:/Users/320170/Downloads/Communication%20for%20Development%20A        %20Glimpse%20at%20UNDP_s%20Practice%20(2009).pdf 22/11/2020

White, R.A (2004). Is ‘empowerment the answer?. Current theory and research on development      communication. The Gazette: The International Journal for Communication Studies. 66(1)     7–24

WHO (2020a). Immunizing the public against misinformation. Retrieved from           https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/immunizing-the-public-against-         misinformation 19/11/2020.

WHO (2020b): Managing the misinformation infodemic: promoting healthy behaviours and       mitigating the harm from misinformation and disinformation. Retrieved from     https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-    healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation 19/11/2020.

Wilson, S.L. & Wiysonge, C.S. (2020). Misinformation on social media fuels vaccine hesitancy:   a global study shows the link. The Conversation, 3 December,    https://theconversation.com/misinformation-on-social-media-fuels-vaccine-hesitancy-a-          global-study-shows-the-link-150652


Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.