Home

Welk sociaal model in de toekomst?

Het grootste slachtoffer van neoliberale mondialisering is sociale politiek. Slechts traag toonden IMF en Wereldbank meer openheid. Maar hun parcours blijft hobbelig. Recent stelde de Wereldbank een nieuw sociaal contract voor. Waar staat die bank echt voor?

Francine Mestrum wijst er al lang op dat in de voorbije 40 jaar de aandacht voor sociale bescherming en ontwikkeling overal verschoven is naar armoedevermindering.

Het beleid van Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds (IMF) sneed diep in de sociale uitgaven in het Zuiden en bezuinigingen tastten de welvaartsstaat en werknemersrechten aan in het Noorden.

De wereld van het werk en de mondiale samenleving veranderden snel en recent leidde dat tot schoorvoetende discussies over sociale bescherming. De Aziatische crisis van eind vorige eeuw en de mondiale financiële crisis in 2008 illustreerden het belang ervan. De weerstand van andere organisaties binnen de Verenigde Naties stimuleerden Wereldbank en IMF tot een meer open houding ten aanzien van wat leefde bij onder andere de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en Unicef.

Maar het is een hobbelig parcours. Zelfs al werken Wereldbank en IAO samen aan een project voor universele sociale bescherming, blijft het onduidelijk waar de Wereldbank nu echt voor staat. Naar aanleiding van het recente Wereldbank voorstel voor een nieuw sociaal contract, zoekt Francine Mestrum in een uitgebreide en sterk gedocumenteerde bijdrage het antwoord.

We lopen alvast even vooruit om u nog meer tot lezen te bewegen. Vergeet dat de Wereldbank hiermee een echt sociaal contract bedoelt dat na publiek en democratisch debat tot stand komt en handelt over de relaties tussen samenleving, markt en overheid. Besef dat het economische perspectief domineert, en dat de democratie hiermee aftakelt. Maar vooral, waar zijn de alternatieven voor echte sociale politiek, sociale bescherming, sociale rechtvaardigheid? (db)

Lees de volledige bijdrage van Francine Mestrum What social model are we heading for?
 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook