Home

Angela Merkel en vijf internationale instellingen vragen mondiale oplossingen

‘Een mondiale crisis vraagt' om mondiale oplossingen', zo begint de gemeenschappelijke verklaring van Duits bondskanselier Angela Merkel met de hoofden van de OESO, IAO, IMF, WTO en Wereldbank (1). Dat is niet meer dan logisch, maar daarom niet echt het uitgangspunt voor de meeste politici.

Jammer genoeg is deze verklaring nogal ongemerkt voorbijgegaan. Want het is een al bij al opmerkelijke verklaring. Zo pleit ze onomwonden voor een sociale markteconomie. Dat is niet echt revolutionair want het succesrecept achter onze welvaartsstaten na de Tweede Wereldoorlog. Maar na een kwarteeuw kankerend economisch neoliberalisme is het een publieke ommezwaai.

Daarvoor is een mondiaal bestuurskader nodig lezen we verder, dat bv. de waardig werk agenda van IAO integreert. De mondiale financiële instellingen moeten effectief de wereldeconomie steunen, ook voor arme landen en kwetsbare bevolkingsgroepen. De strijd tegen klimaatverandering, tegen armoede en voor open wereldhandel blijven topprioriteiten.

Je kan daarover discussiëren. Je kan erop wijzen dat armoedebestrijding een in de lucht zwevend concept is zolang je de oorzaken van onrechtvaardige inkomensongelijkheid niet aanpakt. Je kan eraan herinneren dat wereldhandel ook fair moet zijn en moet samengaan met het recht van landen om hun eigen welvaartsmachine uit te kunnen bouwen.

Pleidooi voor Economische en Sociale Raad van de VN

Vooral mankeert hier nog het in elkaar passen en afstemmen van de verschillende doelen. Vandaag geeft het geen pas om een sociale markteconomie te bepleiten, enkel om te kunnen ‘groeien'. Want een groei die de aarde om zeep helpt, is ecologisch én sociaal een ramp. Waar de wereld in faalt, is om deze beleidsdiscussie in een open en democratisch forum te laten gebeuren. Angela Merkel kijkt daarvoor, terecht, in de richting van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Het pleidooi daarvoor vinden we meer uitgebreid in Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving: ‘Bij de oprichting van de VN kwam er niet enkel een Veiligheidsraad maar ook een Economische en Sociale Raad. Men maakte een klare keuze voor een economie die onze sociale ambities voor de wereld moet ondersteunen. Maar we zijn daarna wel zo dwaas geweest om hem onmachtig te houden. Waarop wachten we om die Economische en Sociale Raad de leiding toe te vertrouwen van het sociaal-economische wereldbeleid? Waarom geven we niet meteen ook ecologie mee als bevoegdheid en noemen we hem de Ecologische, Sociale en Economische Raad zodat hij op al die terreinen kan functioneren als een soort wereldregering? Die leiding moet hij natuurlijk ook uitoefenen ten aanzien van IMF, Wereldbank en WTO. Het is de aangewezen manier om deze falende instellingen aan banden te leggen en, beter nog, hen te verplichten werk te maken van een wereldeconomie die mens, maatschappij en milieu respecteert.' (DB)

(1) Die afkortingen staan respectievelijk voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Internationale Arbeidsorganisatie, Internationaal Monetair Fonds en World Trade Organisation of Wereldhandelsorganisatie.
Meer uitleg in globalisering van A tot Z op mondiaal.be of in het woordenboek op pala.be

Klik voor gezamenlijke verklaring Angela Merkel en de hoofden van OESO, IAO, IMF, WTO en Wereldbank (Klik op PDF - Engels, Frans of Spaans)

Klik voor ILO and the global crisis

Klik voor meer info en bestellen het boek Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

Regio's: 
Thema: 

Lees ook