Home

Crocodyl biedt activisten globaal werkinstrument en platform tegen multinationals

Multinationale bedrijven opereren hoe langer hoe meer zonder rekening te houden met staatsgrenzen in een globaliserende wereld. Toch is het belangrijk dat die bedrijven verantwoording moeten afleggen voor hun beleid, niet alleen in het land waar hun hoofdkantoor is gevestigd, maar wereldwijd.

Voor kritische onderzoekers, journalisten, NGO's, vakbondsmensen, activisten en klokkenluiders zowel in het Noorden en zeker in Zuiden is het niet altijd even gemakkelijk om toegang te krijgen tot essentiële informatie. Om het onderzoekswerk over multinationals te vergemakkelijken en uitwisseling tussen activisten vlotter te laten verlopen, is er nu Crocodyl, een gezamenlijk initiatief van enkele Amerikaanse NGO's die zich specialiseerden in het kritisch opvolgen van multinationale bedrijven.

Lokale groepen die bijvoorbeeld het milieubeleid van een chemisch bedrijf willen aanklagen, vakbondsmensen die de schendingen van vakbondsrechten in een vestiging van een multinational willen aan de kaak stellen, vinden via Crocodyl een schat aan informatie over het onderzoekswerk dat al eerder gebeurde. Zo biedt Crocodyl een ‘inventaris' van alle milieudelicten waarvoor een bedrijf al werd aangeklaagd.

Het wikiplatform dat gebruik maakt van vrij toegankelijke Open Source-software moet het voor iedere activist mogelijk maken om onmiddellijk informatie via het netwerk te verspreiden. Een niet te onderschatten voordeel bij een campagne wanneer de druk op een bedrijf moet worden opgevoerd. Werknemers of ex-werknemers beschikken vaak over interne informatie over een bedrijf die heel nuttig kan zijn voor activisten. Om dergelijke klokkenluiders te beschermen tegen eventuele sancties of ontslag kunnen zij ook anoniem getuigen. Een initiatief als Crocodyl is, net zoals de bekende Wikipedia-encyclopedie, natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elke medewerker. Een gedragscode moet alles in goede banen leiden.

Weblinks

Crocodyl Collaborative Research on Corporations

http://www.corpwatch.org/

Center for Corporate Policy

Corporate Research Project 

Regio's: 

Lees ook