Home

Eilandstaten waarschuwen voor gevolgen opwarming aarde

Vorige week raakte bekend dat voor de eerste keer in de geschiedenis van de moderne mens de ijskap van de noordelijke Poolzee zodanig ver in afgesmolten dat tegelijkertijd de noordwestelijke (via Canada) én de noordoostelijke (via Rusland) passage momenteel ijsvrij zijn. Wetenschappers hielden er rekening mee dat tegen 2030 de hele noordelijke ijskap in de zomermaanden zou smelten, maar dit fenomeen zou - als de huidige trend aanhoudt - zich al veel eerder kunnen voordoen.

De gevolgen zijn wereldwijd voelbaar. De stijging van de zeespiegel ten gevolge van de opwarming van de aarde zorgt niet alleen in Nederland voor een ambitieus nieuw Deltaplan, maar voor de kleine eilandstaten in vooral de Stille Oceaan zijn de gevolgen nu al ronduit dramatisch. Daarom hebben 14 eilandstaten samen met Canada en Turkije op 2 september een resolutie ingediend waarbij ze de VN-Veiligheidsraad oproepen dringend aandacht te besteden aan de stijging van de zeespiegel en de klimaatverandering te beschouwen als een gevaarlijke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. De 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal zich volgende week over het probleem buigen.

Voor duizenden eilandbewoners zijn de gevolgen van de klimaatverandering nu al dagelijkse realiteit. Ze worden geconfronteerd met afkalvende kusten, verlies van cultureel waardevol erfgoed, uitdroging en verzilting van gronden of verwoestende orkanen. Voor de schijnbaar paradijselijke, maar heel vlakke koraaleilandjes als Tuvalu of Palau ziet de nabije toekomst er somber uit. De kans is reëel dat alle eilandbewoners zullen moeten verhuizen omdat de oceaan alles zal verzwelgen. Maar waar moeten deze klimaatvluchtelingen naartoe? Totnogtoe is er geen officieel statuut voor dergelijke vluchtelingen wat extra conflicten kan veroorzaken. Dat wijst meteen op de internationale verantwoordelijkheid. Hoewel de kleine en over het algemeen arme eilanden zelf nauwelijks verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen worden ze als eerste geconfronteerd met de gevolgen ervan. Verwacht wordt dat de resolutie op veel weerstand zal stuiten van de grootste vervuilers die ook over een vetorecht beschikken in de Veiligheidsraad. Wie de oproep van de eilandstaten wil ondersteunen, kan online terecht bij Avaaz. (JVC)

Websites

Klik hier voor Avaaz-oproep tot ondersteuning van de resolutie van de Eilandstaten

Klik hier voor Resolutie van de 14 eilandstaten: Fiji, Maldiven, Marshalleilanden, Federatie van Micronesië, Nauru, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Samoa, Seychellen, Salomonseilanden, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Mede ondersteund door Canada en Turkije.

Islands First (belangenvereniging van kleine eilandstaten)

Kik hier voor Evacuatieplan voor Tuvalu
Stijging zeeniveau bedreigt ons allemaal

Klik hier voor smelten van de noordelijke ijskap

Meer weten over alle eilandstaten

Regio's: 
Thema: 

Lees ook