Home

Het recht van de rijkste. Hebben andersglobalisten gelijk?

Zelfs als het om globalisering gaat, is de politiek minder machteloos dan dikwijls nogal gemakkelijk wordt beweerd. In dit boek concentreert journalist John Vandaele zich op de vraag hoe ons mondiaal bestuur vandaag functioneert, hoe in organisaties als Verenigde Naties, IMF, Wereldbank en Internationale Arbeidsorganisatie wordt gesleuteld aan het beleid op het vlak van veiligheid, sociale rechten, economie, handel en milieu.
Dat beleid raakt ons allemaal. Het is dus belangrijk om weten hoe deze internationale instellingen werken en of ze democratisch zijn. Mogen we erop vertrouwen dat ze oplossingen brengen voor armoede, milieuvervuiling en andere groeiende problemen? Of ondergraaft de VS dit mondiale bestuur in eigen voordeel?

Voor een uitgebreide boekbespreking, klik hier http://www.ikwilniet.org/artikel.php?id=00008
Vandaele John, Het recht van de rijkste. Hebben andersglobalisten gelijk?, Houtekiet, 2005, 342 p. , 20 euro.
Om te bestellen, klik hier http://www.ikwilniet.org/bestelformulieren/bestelformulier_vandaele.htm

Regio's: 

Lees ook