Home

Kiezen voor transitie: van ‘Transition Towns', een maatstaf duurzaam bouwen en Plan C

Zowel in Nederland als in Vlaanderen lijken de geesten te rijpen over de fundamentele veranderingen die onze economie nodig heeft om ook morgen welvaart voort te brengen.

Een eerste aanloopdag op 15 november over ‘Transition Towns in Nederland' is al volgeboekt. Er is al meteen een extra dag gepland. Van dit soort groei kan er voorlopig niets te veel zijn.

Vorige week in Brussel: de Vlaamse overheid kiest, niets te vroeg, voor een maatstaf duurzaam bouwen en wonen. Het is de bedoeling om zo mee een echte transitie te bewerkstelligen: op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, energie, luchtkwaliteit, water, afval, toegankelijkheid, onderhoud moeten we uiteindelijk in een ander land terechtkomen. Tijdens het congres daarover hamerde vooral Marcel Smets - bouwmeester van de overheid - er op niet te blijven lopen binnen de klassieke lijntjes van wat economisch mogelijk zou zijn: ‘We beleven het einde van het neoliberalisme, het is hoog tijd om een toekomstproject uit te werken en het toekomstbeeld te schetsen van ‘post-Kyoto-Vlaanderen'. Het panelgesprek met vooral mensen uit de bouwsector illustreert dat er meer veranderingspotentieel is dan doorgaans wordt aangenomen.

Vorige week in Mechelen: op ‘Plan C lanceert' - een initiatief van het Vlaams transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer - trakteert Rob Weterings de zaal op zijn kennis van de Nederlandse praktijkexperimenten met transitie. Zorg er vooral voor dat voldoende experimenten helemaal worden gerealiseerd en een doorbraak opleveren. Net op dat vlak zal Plan C stevig uit de pijp moeten komen. Maar bij Ovam en de andere partners zijn ze dat vast van plan. Zo presenteert bv. Plan C-voorzitter Karel Van Acker een toekomst waarin materialen steeds opnieuw worden gebruikt - in hoogwaardig gesloten kringlopen, zoals dat heet - en goederen de plaats ruimen voor diensten. Het valt dus te hopen dat er snel nieuws valt te rapen. En wie mee aan de kar wil duwen, kan zich altijd aanmelden bij het Netwerk.
Oh ja, ter informatie, in Brussel waren géén media te bespeuren, in Mechelen een paar. (DB)

Websites

klik voor Web-tv The story of stuff

Klik voor congresdocumenten duurzaam bouwen en wonen

Klik voor Plan C 

Klik voor aanloopdagen ‘Transition Towns in Nederland' 

Regio's: 

Lees ook