Home

Nieuw FAO-rapport: duurzaam bosbeheer dringt (te) langzaam door

Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren blijft de wereld in zijn geheel bossen verliezen. Vooral in de tropische zones gaat het bosareaal erop achteruit. In de gematigde klimaatzones is er een lichte vooruitgang merkbaar en krijgt duurzaam bosbeheer stilaan meer kansen. Dat zijn enkele van de conclusies uit het zevende rapport State of the World's Forests 2007 dat de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, onlangs in Rome heeft gepubliceerd. Een groot probleem zijn de onbetrouwbare of zelfs ontbrekende gegevens over het bosbestand in vele ontwikkelingslanden, meestal een gevolg van een gebrek aan financiële middelen of een zwakke overheid. Tussen 1990 en 2005 verloor Afrika ruim 9 procent van zijn bossen. Het ergst getroffen zijn de landen die betrokken waren in grootschalige gewapende conflicten (o.a. Liberia, Congo, Angola) en de daarmee gepaard gaande illegale exploitatie van bossen. Hout is nog altijd de belangrijkste brandstof voor miljoenen Afrikanen. In Azië is de ongeremde economische groei in landen zoals China en India dan weer een bedreiging voor de bossen, al zijn er ook goede voorbeelden te melden waarbij de houtindustrie het belang inziet van een duurzaam bosbeheer. Het lijkt nu wel vast te staan dat de opwarming van de aarde door het broeikaseffect ook verantwoordelijk is voor het toenemende aantal spontane bosbranden en de uitdroging van bosgebieden. Bij de aanplanting van nieuwe bossen zal daar meer rekening moeten worden gehouden, zegt de FAO. In Latijns-Amerika ging de laatste zeven jaar weer meer oppervlakte bos verloren (jaarlijks -0,51% tegenover -0,46% in de jaren 1990), maar regeringen zorgden er wel voor de bescherming van enkele ecologisch uiterst waardevolle en kwetsbare oerbossen in het Amazonebekken. De aarde telt nu ongeveer 4 miljard hectare bos, goed voor 30 procent van de hele landoppervlakte.
Duurzaam bosbeheer moet rekening houden met culturele, sociale, ecologische en economische aspecten die te maken hebben met bossen. Dat besef begint langzaam door te dringen, ook in Afrika. Daarvan getuigt o.a. de tentoonstelling ‘Hou't vast. Hout en Woud in Afrika' die momenteel in het Africamuseum van Tervuren loopt.

Weblinks

State of the World's Forests 2007, officieel FAO-rapport

Hou't vast. Hout en woud in Afrika tijdelijke tentoonstelling (tot 31 aug 2008) in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren

Bossencampagnes van milieuorganisatie Greenpeace

Regio's: 
Thema: 

Lees ook

Wanneer is de eerste Grote Footprint-herdenking, in 2162?

Indrukwekkend was de grote slavernij-herdenking: goede woorden, mooie beelden, indringende zang en natuurlijk het onderkennen van de vreselijke geschiedenis die onze voorouders hebben veroorzaakt. Met ongekend leed en negatieve gevolgen tot vandaag: de 'doorwerking' zoals het terecht werd genoemd. Wanneer herdenken we dan de 'Footprints' van de rijken?