Home

Vele landen verbruiken hun toekomst

Klik om te vergroten

De mondiale welvaart is de voorbije decennia toegenomen… ten koste van toekomstige welvaartscreatie en van groeiende ongelijkheid. Aldus de Wereldbank.

Hoe evolueerde de welvaart tussen 1995 en 2018 in 146 landen? Daar biedt het rapport The Changing Wealth of Nations 2021 zicht op. Ook al komt het van de Wereldbank, toch vertrouwt het niet op het bruto nationaal product als meetlat.

Heel diverse hulpbronnen

De studie houdt zowel rekening met de waarde van hernieuwbaar natuurlijk kapitaal - van wat velden, bossen, wateren opleveren - als van niet-hernieuwbaar natuurlijk kapitaal zoals mineralen en fossiele brandstoffen.

Uiterst belangrijk is ook het menselijk kapitaal, wat mensen voortbrengen aan welvaart in hun leven. Verder ook gebouwen, infrastructuur en ander gecreëerd kapitaal, en tenslotte netto buitenlandse tegoeden.

Verontrustende uitputting van vele hulpbronnen

Voor de Wereldbank is duurzame ontwikkeling het goed beheren van deze uitgebreide portfolio aan activa of hulpbronnen.

Ze vindt het heel verontrustend dat vele landen hun bronnen uitputten, bijvoorbeeld door ontbossing, bodemerosie of vernietigende mijnbouw.

En het was en blijft dom om, zoals de studie stelt, fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken torenhoog te overwaarderen en omgekeerd bossen die klimaatverstoring tegenhouden te onderwaarderen.

Die roofbouw levert onmiddellijk inkomen op, dikwijls vooral of uitsluitend voor een piepkleine meerderheid die de inkomsten van hout, exportlandbouw, olie, gas of mijnbouw inpikken. Maar het is een uiterste onduurzame ontwikkeling en op termijn de snelste weg naar algemene verarming.

Intussen blijven we geconfronteerd met immense ongelijkheid. De lage inkomenslanden genieten nog altijd minder dan één procent van de mondiale welvaart terwijl ze acht procent van de mensen tellen. En in maar liefst een derde van deze landen zagen de inwoners hun welvaart krimpen.

De genderongelijkheid blijft onmenselijk groot. In meer dan twee decennia is de kloof voor amper twee procent gedicht.

Investeer in onderwijs, gezondheid, natuur

Wat moet er dan wel gebeuren? Onder andere voluit investeren in onderwijs, gezondheid en natuur, naast een pak andere beleidsmaatregelen. (db)

Bronnen
Global Wealth Has Grown, But at the Expense of Future Prosperity: World Bank – toelichting Wereldbank bij The Changing Wealth of Nations rapport
Het rapport is hier te downloaden
De bijbehorende databank is hier te vinden

 


Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook