Home

Vrouwenrechten en vrijheid van meningsuiting in Egypte

President Hosni Mubarak van Egypte heeft op 26 maart een referendum georganiseerd met de bedoeling de machtige Moslimbroederschap definitief van de macht te houden. De opkomst was zeer laag, maar een overgrote meerderheid keurde het referendum wel goed. Daarmee zal de president nog meer macht in handen krijgen en lijkt het voorzichtige democratische experiment in Egypte een stille dood te sterven. Aan de andere kant krijgen mensen die opkomen voor vrouwenrechten en kunstenaars te maken met de groeiende invloed van moslimextremisten. Zo is de bekende Egyptische schrijfster en activiste Nawal El Saadawi onlangs weer in aanvaring gekomen met de religieuze autoriteiten van Al-Azhar in Caïro, een van de meest gezaghebbende theologische instituten in de soennitische wereld. De theologen van Al-Azhar beschuldigen Saadawi van ‘afvalligheid’ en ‘gebrek aan respect voor de basisprincipes van de islam’.  Steen des aanstoots is Saadawi’s toneelstuk ‘God neemt ontslag op de topconferentie’ dat in januari 2007 in het Arabisch werd gepubliceerd in Caïro. De internationale Arab Women’s Solidarity Association (AWSA) is met een petitieactie begonnen uit solidariteit met Saadawi en voor het recht op vrije meningsuiting en culturele vrijheid in de Arabische wereld. AWSA vreest dat de aanklacht van Al-Azhar een uitnodiging is voor extremisten om een moordaanslag op de controversiële schrijfster voor te bereiden. Het is niet de eerste keer dat haar leven wordt bedreigd. Daarom woonde ze een tijdje in vrijwillige ballingschap in België. De Belgische afdeling van AWSA ondersteunt de petitie volmondig. De vrouwenvereniging werd in 1982 opgericht door El Saadawi, daarin gesteund door een honderdtal vrouwen uit Egypte, Marokko, Koeweit, Algerije, Soedan, Libanon, Syrië en Irak, met de bedoeling vrouwenrechten te bevorderen in de Arabische wereld. Volgens AWSA komt het geen religieuze rechtbank toe om te oordelen over een toneelstuk, maar zijn het de lezers en de theaterbezoekers die het laatste woord hebben.

De AWSA-petitie kan online worden getekend op http://www.gopetition.com/online/11678.html
Arab Women's Solidarity Association-Belgique www.awsa.be en www.awsa.net

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Verpletterende verantwoordelijkheid van handelaars en bedrijven in mineralen voor de oorlog in het oosten van Congo

Met de escalatie van de oorlog in het oosten van Congo is het zeker nuttig te wijzen op de rol die de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Noord- en Zuid-Kivu speelt in het voortduren van de oorlog en de massale schending van de

West-Afrikaanse cacaoproductie nog altijd niet vrij van kinderarbeid

Kinderarbeid blijft een hardnekkig probleem op de cacaoplantages van Ivoorkust en Ghana, de twee belangrijkste Afrikaanse producenten van de gegeerde grondstof voor chocolade. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de Amerikaanse waakhond over arbeidsrechten, International Labor Rights Forum (ILRF), heeft gepubliceerd naar aanleiding van het verstrijken op 1 juli 2008 van de deadline van het zogenaamde ‘Harkin-Engel Protocol'.