Home

Waar blijven de broodnodige landbouwhervormingen?

Ongeveer driekwart van de 800 miljoen ondervoede mensen op de wereld zijn zelf boer, en meer nog boerin. Hun recht op inkomen, op genoeg voedsel en op voldoende grond en andere middelen om in hun bestaan te voorzien, is niet verzekerd. Er is dus dringend nood aan landbouwhervormingen en plattelandsontwikkeling, meteen het onderwerp van de gelijknamige internationale conferentie vorige week in het Braziliaanse Porto Alegre. De conclusie is duidelijk. Voor een duurzame landbouw die ook een oplossing biedt voor de armsten is toegang tot grond en tot andere natuurlijke hulpbronnen zoals water essentieel. Alleen zo kunnen deze gemeenschappen fatsoenlijk leven en het milieu respecteren.
Dat zijn mooie principes, maar intussen blijft op veel plekken in de wereld, en meest in Latijns-Amerka, de vloek van grootgrondbezit bijna onaangetast bestaan en misbruikt de agro-industrie het land voor exportteelten ten koste van de lokale voedselzekerheid.
Ergst van al, de halve wereld stuurde zijn kat naar deze conferentie, er was geen enkele regeringsleider en amper ministers, waarmee pijnlijk is geïllustreerd dat honger geen prioriteit vormt.
IPS
Internationale Conferentie over Landhervorming en Plattelandsontwikkeling http://www.icarrd.org/index.html

Regio's: 

Lees ook

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €