Home

Wat na Kyoto?

Hoewel het belangrijkste industrieland - de VS - het Kyoto-protocol over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen nog altijd niet heeft ondertekend, is in Londen eind februari het startschot gegeven voor een dialoog die moet leiden tot maatregelen om de klimaatverandering ook ná 2012 te beperken. In dat jaar loopt het huidige Kyoto-protocol af.
In december 1997 werd in de Japanse stad Kyoto een overeenkomst gesloten tussen industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 5,2 procent te verminderen ten opzichte van het vervuilingsniveau van 1990. Een teveel aan broeikasgassen draagt bij tot de opwarming van de aarde en tot onvoorspelbare en risicovolle klimaatverandering. De nieuwe driejarige dialoog is gelanceerd door COM+, een alliantie van internationale NGO’s voor duurzame ontwikkeling en GLOBE, een internationale organisatie van parlementsleden uit de betrokken landen: de grote rijke industrielanden en Rusland verzameld in de G8 en India, China, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Spanje en Australië. Over twintig tot dertig jaar zal de uitstoot van broeikasgassen door de ontwikkelingslanden die van de oude geïndustrialiseerde wereld overstijgen. Een nieuw protocol dringt zich dus op.
IPS

Regio's: 
Thema: 

Lees ook