Home

Wereldbank blundert bij bescherming Congolese regenwoud

De Amerikaanse Financial Times pakte begin december uit met het nieuws dat de Wereldbankgroep zware fouten begaat bij het beheer van de kwetsbare regenwouden van Congo. Eerder hadden milieuorganisaties zoals Greenpeace de illegale kapactiviteiten van grote houtexploitanten in het Congobekken al aangeklaagd. Ook het interne controleorgaan van de Wereldbank heeft een kritische doorlichting klaar die in januari door de raad van bestuur van de Bank zou worden besproken. Sinds 2002 heeft de Wereldbank al voor ruim twee miljard dollar aan leningen toegekend aan Congo, vooral in de sectoren mijn- en bosbouw, met de bedoeling het land na de verwoestende oorlogen weer op te bouwen. De International Finance Corporation (IFC), de Wereldbankdochter die leningen toekent aan de privésector, heeft twee dagen na de publicatie van het Financial Times-artikel beslist om haar aandelen in de omstreden Singaporese grondstoffenhandelsfirma Olam International te verkopen. Als gevolg van de IFC-desinvestering  kelderde het Olam-aandeel op de beurs van Singapore. Olam wordt ervan beschuldigd door illegale kappraktijken het tropische regenwoud onherstelbare schade toe te brengen. Het totale gebrek aan overheidscontrole in Congo maakt het voor malafide houtkapfirma's gemakkelijk om te blijven doorgaan met het kappen van bomen en het vernietigen van waardevolle ecologische gebieden. Greenpeace vindt het daarom erg ongepast dat zowel de Franse als de Duitse regering van plan zijn om financiële steun te verlenen aan houtkapbedrijven in Congo. Zolang er geen sluitende controle mogelijk is, moet het moratorium op de houtkap behouden blijven. Regenwouden kunnen een essentiële rol spelen in het tegengaan van de klimaatverandering en zijn belangrijk voor het overleven van de oorspronkelijke Pygmeeënbevolking die volledig van het woud afhankelijk zijn. Twee jaar geleden hebben 12 vertegenwoordigers van de Congolese Pygmeeën al een klacht ingediend tegen de Wereldbank wegens het niet respecteren van de eigen gedragscode. De oorspronkelijke bewoners van het woud waren nooit vooraf geraadpleegd over wat de Wereldbank in hun buurt van plan was.

Websites

Financial Times-artikel over wanpraktijken Wereldbank in Congo

Financial Times-artikel 2 over wanpraktijken Wereldbank in Congo

Reuters-artikel over de verkoop van Olam-aandelen door IFC

Wereldbank-website:The Inspection Panel on Congo

Greenpeace over Congo

Bank Information Centre (BIC)

Regio's: 
Thema: 

Lees ook

Grand Inga Project in Congo zonder inspraak van direct betrokkenen

De wedloop om Afrika's natuurlijke rijkdommen beperkt zich niet tot de ondergrond. Ook op het vlak van waterkracht biedt het continent enorme mogelijkheden en met de extra stimulans om de CO2-uitstoot terug te dringen, worden grootschalige stuwdamprojecten opnieuw een aantrekkelijk perspectief voor de niet aflatende energiehonger van industriële groepen. Neem nu Inga op de Congostroom in het westen van de Democratische Republiek Congo. De bouw van de stuwdammen Inga I en II stond tijdens de Mobutujaren haast symbool voor ‘witte olifanten': grootschalige infrastructuurprojecten waarvan de bevolking allerminst de vruchten plukte, maar die wel bijdroegen tot de groei van de staatsschuld en de corruptie.