Home

Roep politici ter verantwoording voor 50 jaar falen

Hoog tijd voor een
onafhankelijk tribunaal

Van kassabedienden, vuilnisophaalsters, medewerkers in een callcenter of brandweerlui verwachten we elke dag dat ze alle klanten bedienen, alle vuilnis ophalen, alle telefoons beantwoorden tot ook de moeilijkste branden blussen. Kunnen politici dan tientallen jaren tot zelfs een halve eeuw hun job niet doen? Het is hoog tijd voor een onafhankelijk tribunaal om de stilstand te doorbreken.

Halve eeuw ondraaglijk politiek verzuim

In dit land is het vrijwel om het even of er regeringen zijn of niet. Al 50 jaar verzuimen onze politici de toekomst voor te bereiden in de meest levensbelangrijke domeinen. Het geheim van de welvaartsstaat raakt vergeten, armoede en onzekerheid worden niet verder teruggedrongen, zelfs de middenklasse krijgt het moeilijker.

Al die tijd is er geen effectieve klimaatpolitiek of energiebeleid, laat staan de bevordering van een duurzame economie die milieugrenzen echt respecteert. Even vruchteloos blijft het zoeken naar een gedegen politiek inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening of migratie, of naar een loopbaanbeleid.

Politici weigeren de economie sociaal en ecologisch bij te sturen. Grootbankiers krijgen de vrijheid ons in zware crisis te storten. Ze blijven ongemoeid en er komt geen betrouwbaar geldsysteem. Fiscale oneerlijkheid en zelfs idiotie regeren, van onbelaste kerosine tot vrije baan voor miljardairs en multinationals.

Vele publieke diensten presteren ondermaats. Zwitsers betalen ruim een derde minder belastingen dan Belgen of Fransen maar benaderen qua overheidsbestuur en dienstverlening het niveau van Zweden. Wij blijven achter met onaanvaardbare wanprestaties.

De toekomst missen is regel voor onze politici, zo laten ze wenkende industriële kansen voor windenergie en elektrische voertuigen schieten. De cultuur van stilstand domineert inzake informatisering van justitie, uitbouw openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, actualisering van kadastraal inkomen, sociaal wonen, wachtrijen in de zorg …  overal capituleren ze voor bureaucratie en traagheid. Zelfs slachtoffers van terreur fatsoenlijk opvangen lukt niet.

Een gevaar voor samenleving, economie en planeet

In alle respect voor vele politici maar de recente geschiedenis laat geen speling voor nuancering. Al 50 jaar stapelen zij collectief de dwaasheden op elkaar en weigeren ze de toekomst voor te bereiden voor iedereen. Kan dit dan echt zonder gevolgen blijven?

Rechtmatig verweer

Als de politiek haar burgers durft bestraffen inzake klimaatgevolgen, inkomen, toegang tot vitale publieke goederen enzovoort, als zij hen in de steek laat voor hun sociale, ecologische en financieel-economische zekerheid, compleet tekortschiet om toekomstgericht beleid te voeren, blijft volharden in de grootste stommiteiten en zichzelf onaantastbaar waant, kan dit alles niet buiten schot blijven. Zoveel ernstig falen en verzuim brengt de samenleving in een situatie van rechtmatig verweer. Zij is gedwongen de politici van alle vorige generaties ter verantwoording te roepen.

Hoog tijd voor een onafhankelijk tribunaal

Meest aangewezen lijkt de oprichting van een onafhankelijk tribunaal vanuit de samenleving. Zijn hoofdopdracht: het systematische falen van politici in de jongste 50 jaar onderzoeken. Vooral belangrijk is om te doorgronden waarom politici al die jaren zo zwaar hebben gefaald.

We moeten weten welke valkuilen te vermijden. Anders blijven we het permanente slachtoffer van een onverwerkt verleden en mankeert het voor de toekomst onmisbare vertrouwen tussen burgers en politiek. Om elkaar opnieuw te kunnen vinden, zijn de bevindingen en oordelen van een geloofwaardig onafhankelijk tribunaal uiterst belangrijk.

De kracht van een tribunaal

Eén zaak weten we nu al zonder twijfel: onze politici kunnen het niet alleen. Burgers mogen hen dus nooit gerust laten, niet voor en niet na verkiezingen. Ze moeten voortdurend mee aan de tafels zitten waar we onze toekomst versneld in goede duurzame banen duwen… goed voorbereid met de bevindingen van hun tribunaal.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur

Deze opinie is gebaseerd op de uitleiding van het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 
Ze verscheen op 10 november 2019 eerst bij Knack met als titel 'Tijd voor een onafhankelijk tribunaal om ondraaglijk politiek verzuim aan te pakken'

Lees de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN  

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook