Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. De welvaart herverdelen? Een heel beperkt, achterhaald en zelfs misleidend concept

  ... geërodeerde landbouwgrond zal niemand nog voeden. Aardegebruiksrecht invoeren Daarenboven overschrijden vele ... basisnoodzaak voor elk menselijk leven. Het aardegebruiksrecht is in de 21 ste eeuw wellicht het eerste ... welvaart kunnen creëren en verdelen.  Dat is het aardegebruiksrecht dat voor alle mensen samen de draagkracht van onze ...

 2. Aardegebruiksrecht voor iedereen. Want het gelijkheidsbeginsel geldt ook ecologisch

  7 december 2009 "Als men in India massaal begint te vliegen, dan zal het niet gaan," zo vertelt onze minister van Milieu in een interview naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen. Ze voegt er meteen aan toe: "Het komt er op aan samen...

 3. Scherpstellen - president T. doet straks meer voor klimaat dan alle andere samen

  ... ten onrechte, daar herinnert het concept van het aardegebruiksrecht aan. Minder van die huidige wereldhandel is dus in ... klimaatvriendelijker. Zie ook in Pala woordenboek - aardegebruiksrecht   Thema:  Klimaat ...

 4. Het perfecte dilemma? Ofwel de planeet, ofwel de mensen?

  ... de Rechten van de Mens , waarmaken. Invoering aardegebruiksrecht is dringend Een welkom en noodzakelijk concept voor rechtvaardige duurzaamheid is het aardegebruiksrecht . 15 Het is nauw verwant met de begrippen ...

 5. Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

  ... verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen. Aan al wie beweert dat het nastreven ...

 6. ESSAY - van Verontwaardiging naar Verandering: een praktische utopie

  ... onze planeet respecteert? Met een gelijk, maar beperkt aardegebruiksrecht voor iedereen? Kunnen we dan zorgen dat het om een ...

 7. BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

  ... verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen. Uit dit boek biedt Pala u hierna graag ... verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen. Aan al wie beweert dat het nastreven ...

 8. ‘Omarm de ontevredenheid en verontwaardiging’

  ... en de economie. De auteur pleit voor het invoeren van een ‘aardegebruiksrecht’ waardoor iedereen van bij de geboorte een aantal gelijke ...

 9. Aanbod boekpakket 'van Verontwaardiging naar Verandering' + 'Van eiland tot wereld'

  ... verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen. Aan al wie beweert dat het nastreven ...

 10. En wat vertelt de ecologische voetafdruk?

  ... of Net Primary Productivity (HANPP) en het belangrijke aardegebruiksrecht duiken nog op in de volgende en laatste bijdrage. Maar ...

Pagina's