Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Inkomensongelijkheid en armoede stijgen in vele rijke landen. Duitsland, de grootste Europese economie, scoort opvallend slecht

  ... waren. Sinds 2000 vergroot zowel de ongelijkheid als de armoede er sneller dan in om het even welk ander OESO-land. De Duitse ...

 2. 7 oktober - Internationale Dag voor Waardig Werk: lage lonen zullen armoede doen toenemen in Kenia

  ... tot de vaststelling dat lagere lonen alleen maar de armoede zouden doen toenemen en de kans op waardig werk voor ...

 3. Coöperatieve bedrijven sterk in bestrijden armoede

  ... erop dat ze ook de kwaliteiten vertonen om mensen uit armoede te halen en naar de formele economie te leiden. Al in de ...

 4. Web-TV - Armoede maakt ziek

  ... Elke gezondheidszorg begint bij armoedebestrijding. Want armoede plus de bijhorende ondervoeding maakt ziek. Alleen voldoende ...

 5. Wat is dan de weg vooruit?

  ... van ontwikkelingslanden succesvol kan worden opgebouwd, armoede kan worden teruggedrongen en welvaart kan worden bereikt, maakt ... krijgen met SDG1 over het uitbannen van extreme armoede als belangrijkste doelstelling voor de komende 10 jaar. Het ...

 6. 53. KAN EEN ECOLOGISCH PACT OOK SOCIAAL ZIJN? JA, DAT KAN EN DAT MOET ZELFS

  ... vele werklozen. Dat is niet verwonderlijk bij zoveel armoede . De werkloosheidsgraad van de Brusselaars is dubbel zo hoog als de ... die zich vertaalt in een al even onaanvaardbare armoede . De vele werklozen en de vele armen - en dikwijls zijn ze het ...

 7. Angola, rijk land met arme mensen

  ... groeicijfers. Toch heeft de olierijkdom de armoede niet doen verminderen, maar integendeel de kloof tussen rijk en arm ... goedgekeurd dat zou moeten afrekenen met de extreme armoede . Maar ruim vier jaar later is er nog maar weinig resultaat te ...

 8. Waarom VN ontwikkelingsdoelen niet zal halen en dictators ze zonder morren tekenen

  ... van hun landen en in de achterstelling en armoede van talloze mensen komt niet in beeld. En dus zullen mensen blijven ... het doel uit 2000 om in 2015 ‘honger en extreme armoede te willen halveren’ vergelijkt met de Universele Verklaring ...

 9. Ongelijkheid: het grote politieke thema van de 21ste eeuw

  ... enkel armoedebestrijding de officiële prioriteit en die ‘armoede' wordt beschouwd als absolute en extreme armoede , los van elke overweging over inkomensongelijkheid. Dat is meteen ...

 10. Agenda 2030 van VN - duurzame ontwikkelingsdoelen

  ... aanzien van de vijftien jaar oude millenniumdoelstellingen. Armoede in alle vormen en honger willen beëindigen is een heel andere ambitie dan de honger en extreme armoede enkel te willen halveren, zoals het luidde in 2000. Die ...

Pagina's