Home

Globalisering

Het recht van de rijkste. Hebben andersglobalisten gelijk?

Zelfs als het om globalisering gaat, is de politiek minder machteloos dan dikwijls nogal gemakkelijk wordt beweerd. In dit boek concentreert journalist John Vandaele zich op de vraag hoe ons mondiaal bestuur vandaag functioneert, hoe in organisaties als Verenigde Naties, IMF, Wereldbank en Internationale Arbeidsorganisatie wordt gesleuteld aan het beleid op het vlak van veiligheid, sociale rechten, economie, handel en milieu.
Dat beleid raakt ons allemaal. Het is dus belangrijk om weten hoe deze internationale instellingen werken en of ze democratisch zijn. Mogen we erop vertrouwen dat ze oplossingen brengen voor armoede, milieuvervuiling en andere groeiende problemen? Of ondergraaft de VS dit mondiale bestuur in eigen voordeel?

Waar blijven de broodnodige landbouwhervormingen?

Ongeveer driekwart van de 800 miljoen ondervoede mensen op de wereld zijn zelf boer, en meer nog boerin. Hun recht op inkomen, op genoeg voedsel en op voldoende grond en andere middelen om in hun bestaan te voorzien, is niet verzekerd. Er is dus dringend nood aan landbouwhervormingen en plattelandsontwikkeling, meteen het onderwerp van de gelijknamige internationale conferentie vorige week in het Braziliaanse Porto Alegre. De conclusie is duidelijk. Voor een duurzame landbouw die ook een oplossing biedt voor de armsten is toegang tot grond en tot andere natuurlijke hulpbronnen zoals water essentieel. Alleen zo kunnen deze gemeenschappen fatsoenlijk leven en het milieu respecteren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Globalisering