Home

Globalisering

Waar blijven de broodnodige landbouwhervormingen?

Ongeveer driekwart van de 800 miljoen ondervoede mensen op de wereld zijn zelf boer, en meer nog boerin. Hun recht op inkomen, op genoeg voedsel en op voldoende grond en andere middelen om in hun bestaan te voorzien, is niet verzekerd. Er is dus dringend nood aan landbouwhervormingen en plattelandsontwikkeling, meteen het onderwerp van de gelijknamige internationale conferentie vorige week in het Braziliaanse Porto Alegre. De conclusie is duidelijk. Voor een duurzame landbouw die ook een oplossing biedt voor de armsten is toegang tot grond en tot andere natuurlijke hulpbronnen zoals water essentieel. Alleen zo kunnen deze gemeenschappen fatsoenlijk leven en het milieu respecteren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Globalisering