Home

Sociaal

Geen waardig werk zonder internationale solidariteit

Met ruim 450 waren ze, de vakbondsmensen en de vrijwilligers van de Noord-Zuidbeweging die zaterdag 20 september in de Gentse Vooruit de startdag meemaakten van de gemeenschappelijke campagne ‘Waardig Werk'. Deze campagne is een breed Belgisch samenwerkingsverband van de twee grote vakbonden ACV en ABVV, de Vlaamse NGO's Wereldsolidariteit, FOS en Oxfam-Solidariteit en de twee koepels van de Noord-Zuidbeweging, 11.11.11 aan Vlaamse kant en CNCD-Opération 11.11.11 aan Franstalige kant. Dit alles past binnen de internationale vakbondscampagne Decent Work, Decent Life die het thema ‘waardig werk' ook op de agenda van beleidmakers en internationale instellingen wil krijgen.

Vervrouwelijking van de armoede

Het International Poverty Centre (IPC), gevestigd in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia en verbonden met het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), publiceert regelmatig interessante papers onder de naam ‘One pager'. Het julinummer gaat dieper in op het fenomeen van de ‘vervrouwelijking' van de armoede.

De auteurs benadrukken dat er verschillende definities bestaan van dit begrip dat ontstond in de jaren zeventig van de 20ste eeuw in de schoot van de eerste VN-Vrouwenconferenties. Het fenomeen gaat over armoede en over genderongelijkheid, dus over de armoedeverschillen tussen mannen en vrouwen en gezinnen die worden geleid door vrouwen.

Afrikaanse vrouwen eisen controle over grondbezit en productiemiddelen als middel tegen honger en voedselcrisis

In de marge van de 25ste regionale Afrikaanse conferentie (ARC) van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, die van 16 tot 20 juni plaatsvond in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, kwamen ook vrouwen van de meest diverse Afrikaanse basisgroepen samen om zich te beraden over de actuele voedselcrisis.

Ook Europa worstelt met analfabetisme - voor rest van de wereld is er goed én slecht nieuws te lezen

Dan mag de algemene alfabetiseringsgraad in ons continent met 96 procent hoog zijn, het probleem is niet weg. Zo kunnen 9 miljoen volwassenen in Centraal- en Oost-Europa lezen noch schrijven. Denk niet dat enkel minderheden zijn getroffen. Heel veel doorsnee mensen beheersen onvoldoende de vereiste basisvaardigheden. We mogen niet vergeten dat het om meer draait dan enkel het lezen van tekst. Het gaat er evengoed om informatie te kunnen gebruiken op meer dan één wijze, ook grafisch of op de computer of rekenkundig.

De gevolgen kunnen zwaar zijn. De werkloosheidsgraad in Duitsland en Slovenië is dubbel zo hoog bij wie slecht scoort op deze vaardigheden dan bij wie gemiddeld of goed scoort.

China: waar is de harmonie gebleven?

In Mao's China was in principe iedereen gelijk. In feite waren de partijbazen met hun privileges beter af, en hadden ook de stedelingen het beter. In het China van Deng Xiaoping begon de kloof tussen arm en rijk, boeren en stedelingen, minderheden en Han-Chinezen snel te groeien. In het China van Jiang Zemin keerde de oude klassenmaatschappij helemaal terug, met tussen de rijken en de armen een vanuit het niets opgekomen middenklasse. In het huidige China is de kans op een sociale explosie zo groot geworden dat de communistische partij Confucius' ideaal over de harmonieuze samenleving heeft omhelsd. De erkenning van het gebrek aan harmonie had niet duidelijker kunnen zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Sociaal