Home

De rijkste middenklasse is niet langer die van de Verenigde Staten

Nog altijd is de VS het rijkste grote land en vertellen economen dat de economische groei er even sterk of zelfs sterker is dan in vele andere landen. Vele decennia maakte die rijkdom de uitgebreide Amerikaanse middenklasse tot de meest welvarende ter wereld. Maar de jongste decennia betalen honderden miljoenen Amerikanen de zware prijs voor de sterk stijgende inkomensongelijkheid.

De Amerikaanse middenklasse is al grotendeels voorbijgestoken door die uit Canada, Scandinavië en Nederland en ze wordt ingehaald door die van tal van andere landen.

Hoe kan dat? Tussen 2000 en 2010 steeg het mediaaninkomen in Canada en Groot-Brittannië met 20 procent. Ierland en Nederland haalden net boven en onder 15 procent. Ook Noorwegen en Zweden laten forse stijgingen optekenen. Wie bengelt helemaal achteraan? De Verenigde Staten, daar bleef het mediaaninkomen zowat hetzelfde, amper 0.3 procent kwam erbij. Wie houdt de VS gezelschap? Dat is Duitsland waar het mediaaninkomen in die periode amper met 1,4 procent steeg.

Voor alle duidelijkheid, dit gaat over de inkomens nadat de belastingen zijn afgehouden. Zo belanden we bij een belangrijke oorzaak van de Amerikaanse achteruitgang. Als vooral de rijken amper nog belastingen betalen, verliezen de collectieve goederen daarbij. De overheid heeft te weinig middelen om o.a. in onderwijs te investeren.

Stelselmatig scoren de nieuwe Amerikaanse generaties altijd maar slechter inzake scholing en vaardigheden dan hun leeftijdsgenoten in de meeste andere welvarende landen. Een economie die niet langer beschikt over de best opgeleide werknemers, boert relatief slechter, dat hoeft niet te verbazen.

Van waar komen deze cijfers die te lezen staan in The New York Times?

Neen, ze komen niet van Saez en Piketty. Ze zijn gebaseerd op het werk van Timothy Smeeding, Janet Gornick, Thierry Kruten en Branko Milanovic. De data zijn te vinden bij LIS, het vroegere Luxembourg Income Study.

De samenwerking met de Amerikaanse krant resulteert in de verplicht te gebruiken benaming LIS/New York Times Income Distribution Database, hierbij dus. (DB)

Bronnen 

LIS (vroegere Luxembourg Income Study) - klik hier 

Artikels uit New York Times
The American Middle Class Is  No Longer the World’s Richest - klik hier
This simple table summarizes our story on American living standards - klik hier 
Back Story: How We Found the Income Data - klik hier

Thema: 
Regio's: 

Lees ook