Home

Ecopower is eerste Pala CoopWijzer

Waarmee CoopWijzer beginnen? We kozen voor de coöperatie die ons al decennia mee op weg naar hernieuwbare energie zet én coöperatief ondernemen laat herontdekken. Dat resulteert, zoals sommigen wellicht verwachten, in een CoopWijzer rapport dat vooral groen kleurt. Toch zien we ook risico’s. En onze aanpak leidt tot informatie die nog nergens te vinden is.

Om het CoopWijzer rapport
gratis te bestellen klik hier

Geboren in 1991 uit de hoge nood aan hernieuwbare energieproductie ging de aandacht eerst naar kleine waterkrachtcentrales.  Ecopower komt volop op gang met de bouw van enkele windmolens in Eeklo. Snel groeien vanaf dan de rangen van de coöperanten, tevens de klanten voor de duurzaam opgewekte elektriciteit. Eind 2017 zijn er al 52.937 coöperanten. Samen zijn ze mede-eigenaar van bijna 3,5 procent van de windmolens in Vlaanderen en bijna 1,5 procent van die in Wallonië. Hun coöperatie staat er.

Rapport met informatie die
nog nergens anders te vinden is

De ambitie van Ecopower is groot, het uiteindelijke doel is honderd procent duurzame energie voor elektriciteit, warmte en transport. Voor groene warmte is er in 2014 geïnvesteerd in een pelletfabriek. Maar de verkoop van pellets vlot niet echt. Zoals elk bedrijf moet ook Ecopower rijden en omzien.

Interessant en veelbelovend is dat de journalistieke kritisch-constructieve werkwijze die Pala huldigt informatie oplevert die nog nergens anders te vinden valt.

Het CoopWijzer rapport over Ecopower met alle informatie - sociaal, ecologisch, democratisch, economisch-financieel, risico’s en beoordeling - is hier gratis te bestellen. U ontvangt het rapport onmiddellijk per mail.
Klik hier voor overzicht van alle Pala CoopWijzer rapporten
 

LEZERSREACTIES


(25 oktober 2018)

Beste,

Interessant dossier over Ecopower (EP). Aangehecht is een bericht dat ik n.a.v. de Algemene Vergadering van 2017 aan het management van EP heb gestuurd. Mijn besluiten en suggesties sporen goed met die in jullie Coopwijzer, soms niet.

Met vriendelijke groeten,
Stefaan Reel - Ranst

De bijdrage van Stefaan Reel - die volledig te vinden is als downloadbare bijlage onderaan deze pagina - bevat interessante bedenkingen en vragen over:

- de hoogte van het dividend en het lage rendement
- de vrijgevigheid van zowel Ecopower als van de leveranciers
- de mogelijke groei van het ledental bij mensen die in energie-armoede leven
- twee bedreigingen voor de coöperatie, namelijk het geografische risico en het marktprijzenricico, en de noodzaak van voldoende interne reserves
- de rendabiliteit en de milieuvriendelijkheid van de pellets
- de éénzijdige, heel witte samenstelling van het lidmaatschap
- de subsidiëring door de coöperatie van de leden met fotovoltaïsche of zonnepanelen, en van de verlieslatende productie van pellets

Scrol helemaal naar beneden om de volledige bijlage te downloaden

*************************************************************

(27 oktober 2018)

Beste,

In de Coopwijzer over Ecopower lees ik in het hoofdstuk 6 de toelichting bij de evolutie van het dividend. Daar wordt uitdrukkelijk gewezen op het verschil van het dividend: bij Ecopower 2% en bij Beauvent 6%. (1)

Ik begrijp evenwel niet of de prestatie van Ecopower aldus beter of slechter is dan die van Beauvent.

Vanwege het groot aantal coöperanten van Ecopower die louter één of enkele aandelen aanschaften om van stroomlevering te kunnen genieten, lijkt de redenering om de dividenden blijvend duurzaam te investeren mij minder relevant. Of zie ik het helemaal fout?

Met vriendelijke groeten,
Marc Covent - Merelbeke

(1) Toelichting bij de evaluatie van het dividend (zie verder ook Ecopower CoopWijzer rapport bij 8. Beoordeling) - om meteen het Ecopower CoopWijzer rapport te ontvangen, vraag het gratis aan hier


(Pala antwoord - 6 november 2018)

Beste Marc Covent,

Zeker voor coöperanten met één of twee aandelen is het inderdaad bijna uitsluitend belangrijk dat zij kunnen genieten van de diensten van hun coöperatie. En die dienstverlening is overigens zeer goed.

Anderzijds, op die manier heeft hun coöperatie onvoldoende kapitaal. Ecopower heeft eind 2017 ongeveer 52 miljoen kapitaal (p.2). Met 53.000 coöperanten is dat gemiddeld om en bij 1000 euro of vier aandelen. Er zijn dus, gelukkig voor Ecopower, heel wat coöperanten die niet één maar wel vijf, tien, vijftien of zelfs twintig aandelen (het maximum) in hun coöperatie hebben.

Wie het ruimere energieplaatje bekijkt, beseft snel dat we tot 2050 zelfs enkele honderden miljarden euro aan kapitaal nodig zullen hebben voor de transitie naar hernieuwbare energie. Wanneer we willen dat Ecopower, Beauvent en andere energiecoöperaties daar een significante rol in spelen, hebben zij nood aan (heel) veel coöperatief kapitaal.

Daarvoor is ook een voldoende financieel rendement en dividend cruciaal. Om de cijfers en de oefening die je citeert concreet te maken: ingeval van 6 procent dividend die de coöperanten zouden herinvesteren, betekent dit al in 2029 (na twaalf jaar) een verdubbeling van het kapitaal tot 104 miljoen, en grosso modo ook hernieuwbare energie voor dubbel zoveel burgers. Bij 2 procent dividend zou het duren tot 2052 om aan zoveel kapitaal te komen; terwijl we in het zes procent scenario dan al aan 416 miljoen zouden zitten. Voor een energietransitie zijn dit echt geen kleine verschillen.

Wellicht nog belangrijker, een voldoende en stabiel dividend is meer vertrouwenwekkend voor coöperanten om, eventueel na verloop van tijd, niet één of twee aandelen te nemen maar beduidend meer kapitaal te investeren, net om de transitie naar hernieuwbare energie mee mogelijk te maken. Op voorwaarde natuurlijk dat Ecopower erin slaagt voldoende nieuwe energieprojecten rond te krijgen.

Verder is het van belang op te merken dat de waarde van het aandeel Ecopower niet kan stijgen, die blijft maximaal €250. Alleen al om de inflatie te vergoeden, is het daarom te verantwoorden dat het dividend niet al te laag zakt.

Altijd is er ook die afweging: geld in aandelen van de coöperatie heeft men niet langer ter beschikking , dit geld is gedurende lange(re) tijd geblokkeerd.

En er blijft de overweging. Eén aandeel volstaat om van de dienstverlening van de coöperatie gebruik te kunnen maken. Wie toch meer aandelen neemt, draagt ook zoveel keer meer het kapitaalsrisico dat ermee gepaard gaat: het is en blijft immers kapitaal, geld dus, dat deels of geheel verloren kan gaan indien de coöperatie het economisch slecht doet.

Om al die redenen is een voldoende financieel rendement alsook een fair en vrij stabiel dividend belangrijk.

Met vriendelijke groeten

*************************************************************

(op sociale media - 31 oktober 2018)

bedankt :-)

Ik schakelde 2 jaar geleden al over naar Ecopower en ben blij met hun transparante communicatie; ben nu nog blijer met deze doorlichting.

Anne-Lise
(volledige naam en adres bekend bij de redactie)

Lees ook