Home

Scherpstellen | aandacht zoeken en krijgen

Je zal het zo dikwijls zien. Mensen komen geweldloos op straat, met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. Ze krijgen amper of zelfs niet de aandacht die ze verdienen.

Maar treden kleine groepen van enkele tientallen of een paar honderd gewelddadig op… dan reppen tal van media zich daarheen met de grootste snelheid, dragen met een stroom van berichten in de grootste mate bij tot het rumoer en blijkt de vraag of dit wel deze aandacht waard is van geen tel.

Of het om relzoekende en brandstichtende betogers of voetbalvandalen gaat, het procedé is altijd zowat identiek. (db)


Hebben journalisten dan geen beginselen waar ze op terug kunnen vallen? Toch wel, het volgende is te vinden in het Pala woordenboek:
Verklaring der rechten en plichten van de Journalist (1971)
Code van journalistieke beginselen (1982)
Code van de Raad voor de journalistiek (2010)

Lees ook