Home

‘Aardig-op-weg-week' promoot duurzame mobiliteit

Jarenlang was de derde week van september in Vlaanderen de Week van de Vervoering, een promotieactie voor het gebruik van het openbaar vervoer en duurzame mobiliteit in het algemeen. Vanaf dit jaar is er de Aardig-op-weg-week, de opvolger van de Week van Vervoering. Van 15 tot en met 23 september organiseert Komimo, de koepel van milieu- en mobiliteitsorganisaties, in samenwerking met minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (SP.A), de nieuwe promotieactie. De klemtoon ligt dit keer op lokale mobiliteit en hoe bewoners mee kunnen participeren in het mobiliteitsbeleid van hun gemeente. De nieuwe naam "Aardig-op-weg" verwijst niet alleen naar de duurzame verplaatsingen, waarbij carpoolers, fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer ‘aardig op weg' zijn hun steentje bij te dragen aan een beter milieu en verkeersleefbaarheid. De organisatoren willen hiermee ook iets vertellen over de manier waarop verschillende verkeersdeelnemers zich zouden moeten verhouden in de publieke ruimte: aardig en hoffelijk. Nog al te vaak zijn woonbuurten, stedelijke en dorpskernen afgestemd op het autogebruik, waarbij de ruimte voor voetgangers en fietsers al te beperkt is. Bewoners worden opgeroepen met creatieve voorstellen mee te werken aan lokale oplossingen. Op 18 september is er hierover een rondetafelconferentie voorzien in het Vlaams parlement.
De NMBS-groep zet op 15 en 16 september de deuren van stations en werkplaatsen open voor het grote publiek ter gelegenheid van de Trein-, Tram-, Busdag. Een valse noot was vorige week te horen uit de mond van Marc Descheemaecker, afgevaardigd bestuurder van de NMBS, die in een Trends-interview pleitte voor de sluiting van stopplaatsen en het verminderen van stoptreinen. De reacties hierop waren unaniem negatief en in een persbericht werd een en ander fel genuanceerd. Al een proefballonnetje voor de volgende oranje-blauwe federale regering?
Traditioneel sluit de najaarscampagne af met het Autoluwe Weekend (22-23 september), de samensmelting van de Open Straatdag en de Europese Car Free Day. In navolging van het goede voorbeeld van Brussel zullen een 25-tal andere steden en gemeenten van België hun straten en centra afsluiten voor het autoverkeer.

Aardig-op-weg-week

Leve-de-Trein-actie van de NMBS

Trein-, Tram-, Busdag van 15 en 16 september

BTTB-reactie op voorstel Descheemaecker

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook