Home

Coöperaties vragen eigen wetgeving, mét opname van de coöperatieve principes

Coöperaties spelen wereldwijd een belangrijke rol om een menselijke economie te bouwen. Deze bedrijven bestaan om antwoord te bieden op de behoeften van hun leden en om maatschappelijke problemen op te lossen. Ze zijn actief in de meest diverse sectoren van economie en samenleving, van energie tot grootdistributie, van autodelen tot bankieren, van boekhouden tot wonen, van websitebouwen tot maakindustrie.

Coöperaties bieden een heel ander economisch model waarin de leden-aandeelhouders volle inspraak hebben en de winsten van hun bedrijf gebruiken om een nog betere en duurzamere economie en samenleving na te streven.

In een groot deel van de coöperatieve beweging in ons land leeft ongenoegen over de hervorming van het vennootschapsrecht die de minister van Justitie voorstelt. Zij zien de coöperatieve vennootschap daar behandeld als een doorslagje van de bvba (bv of besloten vennootschap in het voorstel), en merken helemaal geen erkenning van het coöperatieve model.

Een grote leemte is dat in de Belgische wetgeving de internationaal erkende coöperatieve principes niet zijn terug te vinden. Dat wordt nochtans aanbevolen door zowel de Internationale Arbeidsorganisatie, de Europese Commissie en de Verenigde Naties.

In een constructieve geest stellen de critici een alternatief voor dat het coöperatieve model ten volle respecteert. (db)

Bronnen en meer lezen

Artikel Coöperaties hebben eigen wetgeving nodig
Dag van de coöperatie
Boek Coöperaties. Hoe heroveren we de economie?

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Kijk op nieuwe coöperatieve golf

Er komt een nieuwe golf coöperaties aan, zei Peter Bosmans vijf jaar geleden al. (1) Die golf is er nu ook volop in Franstalig België zoals CRISP heeft gemerkt. Dat Centre de recherche et d’information socio-politiques wijdde er een studie aan. (2)

Zoals de titel Le mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau vertelt, belicht die studie ook de geschiedenis. Coöperaties kenden een stevige opgang eind 19de eeuw en verwierven aanzienlijke sterkte in de 20ste eeuw.

Waar blijft de echte burgerparticipatie? Waar blijft de politieke moed?

De bevraging over het energiepact is schijnparticipatie: wel onze mening , geen echte stem. Net zo het zoeken van burgerkapitaal voor hernieuwbare energie: wel onze centen, geen echte participatie. Nochtans kan echte burgerparticipatie de kloof burger-politiek dichten én burgers mee aan het stuur van de transitie naar duurzaamheid zetten.