Home

The Facebook Files

klik om te vergroten

Facebook ligt de jongste tijd zwaar onder vuur. Maar waarmee begon dat? De Facebook files van The Wall Street Journal, en die gaan nog over veel meer dan de schade die Instagram aan jongeren toebrengt.

Op 13 september 2021 brengt The Wall Street uit dat “Facebook een miljoenenelite vrijstelt van de regels die voor de miljarden ‘gewone’ gebruikers gelden, een privilege dat velen misbruiken”.

Het is de eerste bijdrage in een serie. De volgende dag is er de onthulling dat “Facebook Knows Instagram is Toxic for Teen Girls” die al snel meest stof doet opwaaien.

Op 15 september valt te lezen: “Facebook Tried to Make Its Platform a Healthier Place. It Got Angrier Instead” en zelfs “Internal memo show how CEO resisted proposed fixes”.

Er volgen nog meer revelaties:
over het amper aangepakte misbruik van de site door drugskartels en mensenhandelaars;
over hoe tegenstanders van vaccinatie twijfel weten te zaaien via Facebook;
over hoe Facebook “zoekt hoe Preteens, kinderen dus, te lokken in zijn wedijver met Snapchat of TikTok”.

In het zog van de Facebook files publiceren ook onder andere The New York Times en The Guardian lezenswaardige artikels.

Bron
The Facebook files  van The Wall Street Journal

Zie ook
The New York Times - Facebook Is Weaker Than We Knew
The Guardian - How losing a friend to misinformation drove Facebook whistleblower
BBC artikel Facebook Files: 5 things leaked documents reveal

Lees ook
Keizer Facebook. Sociale netwerken helemaal niet sociaal | 28-10-2010 Pala artikel analyseert al vroeg de gevaren van dominante digitale mediabedrijven zoals Facebook
E-prikkeldraad en de herovering van de digitale commons | 10-2-2017 Deze lezing is uitgesproken voor de conferentie Tussen delen en beschermen van Arteveldeschool en Politeia
We staan allen onder toezicht | 28-11-2018 We worden gevolgd en geclassificeerd. Onze meest persoonlijke gegevens, overtuigingen, zelfs persoonlijkheidskenmerken zijn koopwaar geworden. In plaats van hen te beschermen tegen datareuzen profiteren overheden ervan om zelf grootschalig burgers te bespioneren.


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

LEZERSREACTIE

(8 oktober 2021)

Beste,

Het is eigenaardig dat men Facebook nog steeds een sociaal netwerk noemt. Het zet mensen tegen elkaar op, het manipuleert informatie, het stimuleert nep-nieuws en zorgt dat mensen in hun bubbel van het eigen gelijk blijven bewegen. Het lijkt een beetje op na-oorlogse verzuiling van het Vlaamse sociale leven met blauwe, rode en roomse cafés, sportclubs en andere sociale activiteiten met dito communicatie-kanalen (kranten). Dergelijk netwerk leent zich natuurlijk goed om zieltjes binnen een afgebakend ideologisch territorium te cultiveren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de politieke partijen nauwgezet dergelijk a-sociaal netwerk gaan faciliteren, cfr. de ruime sponsoring van het netwerk: https://datanews.knack.be/ict/nieuws/vlaamse-politici-geven-miljoenen-aan-facebook/article-news-1770759.html . Een politicus die vandaag de dag geen Facebook-profiel heeft mag men als politiek dood beschouwen. We kunnen dus stellen dat alle politici in België de voorwaarden van Facebook aanvaarden (anders krijg je geen Facebook-profiel). Of duidelijker omschreven : alle politici onderschrijven de voorwaarden van een autoritaire (en dus ondemocratische) multinational met zijn eigengereid ethisch harnas. Daar word ik eigenlijk wel heel erg bang van: Volg ons, Volg ons, ...

Dave Eggers beschreef treffend in zijn dystopische roman "De cirkel" hoe dergelijke Facebook-maatschappij er uit kan zien. Hans Schnitzler waarschuwt dan vervolgens in zijn boek "Het digitale proletariaat" voor de digitale proletariër, een mens van wie zijn hele bewustzijn - aandacht, emoties, vriendschappen, fantasieën - tot koopwaar gereduceerd worden. Men ontneemt aldus de digitale proletariër zijn handelsbekwaamheid en zijn levenskennis. De mens wordt als het ware onderworpen aan de grootdatabezitters.

Ik stel meer en meer vast dat mensen in mijn onmiddellijke omgeving zich verplicht voelen om een Facebook-account aan te maken. Informatie over bepaalde activiteiten vind je soms enkel nog Facebook terug. Enkele kleinere restaurants hebben enkel een Facebook-pagina. Wie geen Facebook-account heeft en de cookies van Facebook weigert te aanvaarden, krijgt geen toegang tot die informatie. Op dergelijke manier worden burgers, die hun privacy belangrijk vinden of die niet akkoord gaan met de voorwaarden van Facebook, uitgesloten. Het is vreemd dat je om je te kunnen informeren over een plaatselijke activiteit, je de voorwaarden van een Amerikaanse reclamemaatschappij moet aanvaarden. Gezien onze beleidsmensen blijkbaar die voorwaarden van Facebook genegen zijn, dreigt het gevaar dat burgers, zonder Facebook-profiel, tweederangsburgers zullen worden.

Wat eigenlijk nog vreemder is, is dat overheidsinstellingen, zoals bv. een gemeente- of provincie-bestuur, de logo's (en dus de branding) van Amerikaanse multinationals op hun website plaatsen. Op dergelijke manier maken ze gratis reclame voor de diensten van die reclame-maatschappijen. Vraagt niemand zich meer af of dat nog deontologisch te rechtvaardigen valt? Waarom worden andere sociale initiatieven dan niet vermeld? Merken we hier niet terug een vorm van politieke dwaasheid?

Met vriendelijke groeten,
Bernard Decock

****************************************************

Noot van de redactie

Inderdaad eigenaardig, een heel terechte vaststelling ... En niemand kan beweren dat er niet al vlug voor is gewaarschuwd, zie bv. dit Pala artikel Keizer Facebook. Sociale netwerken helemaal niet sociaal dat elf jaar oud is.
 

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.

Keizer Facebook. Sociale netwerken helemaal niet sociaal - een analyse

Zijn we zo hard op ons hoofd gevallen dat we onze vrijheid van communicatie inleveren bij Facebook en andere zgn. sociale netwerksites? Zo gek deze nieuwe almachtige keizers te laten beslissen over wat wel en niet mag in het samenlevingsverkeer? Zo dom om te begrijpen dat de nieuwe sociale netwerken helemaal niet zo sociaal of publiek zijn?