Home

Kerken roepen op om ‘Afrikaanse Holocaust’ niet te vergeten

Op 25 maart 2007 was het precies 200 jaar geleden dat het Britse Lagerhuis de slavenhandel in het Britse imperium afschafte. Toch zou het nog vele decennia langer duren vooraleer aan die lucratieve praktijk ook werkelijk een einde kwam. Naar schatting 15 miljoen Afrikanen werden in de loop van vier eeuwen met Europese schepen naar de Nieuwe Wereld getransporteerd om er te werken als slaven. Voor enkele protestantse kerken was deze ‘verjaardag’ een goede gelegenheid om op te roepen deze ‘Afrikaanse Holocaust’ niet te vergeten. Op een gemeenschappelijke vergadering in Genève kwamen vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken (WCC), de Wereldalliantie van Hervormde Kerken (WARC) en de Council for World Mission (CWM) overeen de erfenis van de slavernij en de actuele exploitatie van mensen in de vorm van racisme, economische globalisering, migratie en mensenhandel niet te vergeten. Eeuwenlang werden de meest productieve elementen uit de Afrikaanse samenlevingen brutaal weggehaald om hen in te schakelen in een zeer winstgevende handel ten bate van de Europese koloniale machten. De slavenhandel ontnam de Afrikanen hun menselijke waardigheid en legde de basis voor een taai racisme dat tot op vandaag voortduurt. De instandhouding van de materiële getuigen van de slavenhandel, zoals de forten op de West-Afrikaanse kusten, kan bijdragen aan dit collectieve geheugen. Maar ook vandaag gaat de uitbuiting van de zwakste bevolkingsgroepen voort, zeggen de kerken. Nog altijd maakt de winsthonger van enkelen miljoenen slachtoffers. De 200ste verjaardag van de afschaffing van de slavenhandel zou voor regeringen en zakenwereld een aanleiding kunnen zijn om onder de vorm van echte ontwikkelingssamenwerking een compensatie geven voor dit onnoemelijke lijden.

World Alliance of Reformed Churches (WARC) Genève www.warc.ch
Pambazuka News http://www.pambazuka.org/en/category/rights/40488
Commentaar: ‘We are our own liberators’
http://www.pambazuka.org/en/category/comment/40496

Regio's: 

Lees ook

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €

Verpletterende verantwoordelijkheid van handelaars en bedrijven in mineralen voor de oorlog in het oosten van Congo

Met de escalatie van de oorlog in het oosten van Congo is het zeker nuttig te wijzen op de rol die de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Noord- en Zuid-Kivu speelt in het voortduren van de oorlog en de massale schending van de