Home

Leeggeschepte visgronden. Brengt MSC-label raad?

Dertig miljoen vissers telt de wereld, en de jongste jaren lukt het hen minder makkelijk om het aanbod van vis op peil te houden. De eigenlijke visvangsten nemen qua volume af. Het is de sterk groeiende viskweek die dat gat moet vullen.

Uit de meeste zeeën en oceanen wordt al een paar decennia meer vis gehaald dan ze kunnen verdragen. Een visvangst van bijna honderd miljoen ton, zoals die van 2000, zou het maximum zijn. De opbrengst per persoon kan dus niet anders dan afnemen. We vissen té veel op wel zeventig procent van de visbestanden. Zo denkt alvast de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties erover.

Een blik op de cijfers van de mondiale visopbrengst leert veel. Want wat blijkt? Alleen de viskweek kan de totale opbrengst op peil houden. De visvangsten zelf zijn over hun hoogtepunt heen. De omslag in de zeevisserij komt er in het midden van de jaren negentig van vorige eeuw. In 1996 en 1997 halen we nog drieënnegentig miljoen ton, in 1998 is dat teruggevallen tot zevenentachtig, een jaar later zelfs tot nog maar
vierentachtig miljoen ton.

De toekomst oogt zo mogelijk nog somberder. Eind 2006 publiceert het wetenschappelijke tijdschrift Science een ophefmakende internationale studie. Een derde van de wereldwijde visscholen is teruggevallen tot minder dan een tiende van wat ze ooit waren op hun hoogtepunt. In klare taal: ze zijn praktisch verdwenen. Maar de slechtste boodschap moet nog volgen. Als we zo voortdoen, raken alle visvoorraden in de loop van de volgende vijftig jaar uitgeput.

Is het kweken van vis dan een valabel alternatief? Als die vissen voor een groot deel worden gevoed met voer dat van het land komt, schieten we daar niet echt mee op. Het is dan wel degelijk een verlies indien de visvangst op zee en oceaan teloor zou gaan.

De oplossing zal moeten komen van een veel strikter en werkelijk visserijbeleid dat duurzame visserij op de allereerste plaats zet. Maar ook de samenleving en de economische wereld kunnen mee een uitweg bieden. Zo is er het MSC-label voor duurzame visserij dat is gestart door WWF. Voorlopig is het nog niet zo succesvol als het meer bekende FSC-label voor duurzame houtwinning. Aan de andere kant, weinigen hadden goed tien jaar geleden verwacht dat het MSC-label nu al zo succesrijk zou zijn.

Weblinks

klik voor MSC - label voor duurzame visserij

klik voor Web-tv : overbevissing in de Stille Oceaan - een reportage op www.wereldinbeeld.be, educatieve web-tv over globalisering voor het secundair onderwijs en al wie wil weten wat onze wereld overkomt

informatie uit het boek, Koe 80 heeft een probleem. Boer, consument, agro-industrie en grootdistributie  klik voor info en bestellen

Wat is er mis met vis?

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.