Home

PFOS vervuiling illustreert oude kwaal van miskende waarschuwingen

Bij de Oosterweelwerken is vervuiling vastgesteld met PFOS... Of beter, ze is nu bekendgeraakt. Het gebruik van niet afbreekbare chemische stoffen is het zoveelste voorbeeld van lang - onverantwoord lang - genegeerde waarschuwingen. Meteen groeit de lijst van onbeantwoorde Oosterweelvragen.

De PFOS verontreiniging van de bodem rond de 3M fabriek in Zwijndrecht nabij Antwerpen illustreert een heel oude kwaal van schadelijk collectief menselijk gedrag.

Sinds het einde van de 19de eeuw regent het gefundeerde waarschuwingen voor straling, asbest, tabak, overbevissing, DDT, groeihormonen, klimaatverandering, insecticiden, genetisch gewijzigde gewassen, nanotechnologie… Maar altijd worden veel te laat de lessen getrokken.

Over deze hardnekkige neiging van menselijke samenlevingen om waarschuwingen voor gevaarlijke risico's te negeren is meer te lezen in het Pala artikel Vroeg gewaarschuwd. Laat (of niet) geleerd.

Het artikel bevat ook de links naar twee grote overzichtsstudies van het Europese Milieuagentschap, in totaal duizend pagina's over vele gevaarlijke en risicovolle schendingen van het voorzorgsprincipe.

Oosterweel: lijst van onbeantwoorde vragen blijft maar aangroeien

De recente confrontatie van het grote publiek met de PFOS vervuiling is veroorzaakt door de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Daarmee is de lijst van onbeantwoorde vragen over Oosterweel - een project dat minstens 15 miljard euro en wellicht veel meer zal kosten - alleen maar aangedikt. De PALA bijdrage Oosterweel: vijf onbeantwoorde vragen handelt over het vele geld dat in het water dreigt te worden gegooid doordat cruciale vragen niet zijn gesteld: dat is een variant van dezelfde kwaal. (db)
 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 

Lees ook

10.000 doden. Nieuwe editie

De snel evoluerende coronacrisis vroeg om evaluatie van het Pala e-boek '10.000 doden & lockdown'. Actualisering bleek amper nodig. Vele vragen over het mislukte beleid blijven onbeantwoord; en vooral ontbreekt (voorlopig?) een klaar gezondheidsdoel, een echt perspectief. Daarom bevat de nieuwe editie ook het essay 'de HALFsamenleving'.