Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Apple betaalt (bijna) belastingen

  ... gestort. Dat is de volledige som aan achterstallige belastingen en intresten die het bedrijf aan Ierland moet betalen... als ... bedrijf. Met als resultaat dat Apple vrijwel geen belastingen betaalt, en dus amper bijdraagt aan het gezamenlijke goed van ...

 2. Meest rampzalige industrie betaalt amper belastingen

  ... Oyu Tolgoi mijn in Mongolië 700 miljoen dollar aan belastingen in Canada en Mongolië. Dat blijkt uit het SOMO rapport ... even grootschalig als haar ontginningsactiviteiten, ook belastingen te omzeilen. Die werkelijkheid kwam SOMO – Stichting ...

 3. Belastingparadijzen. Pak ons dan als je kan

  ... tracht ze ook te beantwoorden. Wat zijn dat eigenlijk, belastingen , en wat is belastingrechtvaardigheid? Wat is dan ... En wie is er dan bezig met mondiale belastingen ? Hoe realiseren we belastingrechtvaardigheid? Voor meer ... www.taxjustice.net Lees meer over mondiale belastingen in artikel Leve de fiscus ...

 4. Fiscale stupiditeit België, Dubai, Nederland

  ... Belgische bedrijven betalen geen belastingen op 62 miljard euro die ze in Dubai boven water laten komen. Wie Triodos Bank werkingskapitaal bezorgt, betaalt tweemaal belastingen . Ga via Dubai en betaal tweemaal niets. Investeer in ...

 5. 14. Leve de fiscus... nu ook nog wereldbelastingen

  ... het al even vanzelfsprekend moeten zijn om wereldwijd belastingen te heffen waarmee we dit kunnen betalen, en is er dus een ... kapitaalkrachtige burgers onvoldoende of zelfs geen belastingen betalen. Is het aanvaardbaar dat mensen met soms tientallen ...

 6. 58. Het noodzakelijke einde van het neoliberalisme

  ... wat geld kosten - ja zelfs van het ondraaglijkse B-woord belastingen is men niet langer vies - om de samenleving te beschermen tegen ... niveau aanpassingen moeten gebeuren zoals afspraken over belastingen , sociale regels en milieuregels, en desnoods een status-quo in ...

 7. De rijkste middenklasse is niet langer die van de Verenigde Staten

  ... alle duidelijkheid, dit gaat over de inkomens nadat de belastingen zijn afgehouden. Zo belanden we bij een belangrijke oorzaak van ... achteruitgang. Als vooral de rijken amper nog belastingen betalen, verliezen de collectieve goederen daarbij. De overheid ...

 8. Waarop letten bij verkiezingen in tijden van globalisering?

  ... de minste publieke voorzieningen - versta met de laagste belastingen - het slechts om in te leven zijn? Vertelt ze u dat weinigen ... of Irak?    Durft ze opkomen voor voldoende belastingen , op voorwaarde dat die lasten eerlijk verdeeld worden en dat ...

 9. Sociale en economische pil van mijnbouw

  ... of niet in de opbrengsten van de mijnbouw delen. Want belastingen worden er amper of zelfs niet geheven. En als er toch wat ... stapelen er zich op. Net zo de bedrijfswinsten, want belastingen hoever er amper betaald, zelfs aan de verschuldigde royalties ...

 10. 56. Duurzaamheid en gespletenheid gaan moeilijk samen

  ... jaar lang elke poging tot ernstige vergroening van de belastingen tegenwerkt ... jaar lang elke poging tot ernstige vergroening van de belastingen tegenwerkt. Niet door te zeggen dat hij tegen is, maar door met ...

Pagina's