Accueil

11.11.11 met Noord-Zuidbeweging op zoek naar politieke krachtlijnen

Al enkele jaren probeert de Vlaamse Noord-Zuidbeweging meer impact te krijgen op de politieke besluitvorming over alles wat met de complexe relaties tussen Noord en Zuid te maken heeft. Historisch is de beweging gegroeid vanuit een veelheid aan organisaties - vaak op ideologische basis - die niet altijd even goed samenwerkten. Om daaraan te verhelpen en zodoende de slagkracht van de beweging te vergroten, werd enkele jaren geleden gestart met een vernieuwingsoperatie. 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, stuurt die operatie en organiseerde op 18 februari een politiek forum in het Vlaams Parlement in Brussel. De 300 aanwezigen konden in acht werkgroepen, gegroepeerd per thema die samen de krachtlijnen moeten vormen voor de toekomstige politieke werking, kennismaken met wat de voorbereidende fase totnogtoe had opgeleverd. Het brede deelnemersveld stimuleerde de discussie. Of de verbeterde samenwerking in de praktijk ook werkt, kunnen de organisaties al snel uittesten met de gemeenschappelijke campagne 2015: De Tijd Loopt over de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking moet immers dringend worden verbreed en meer samenwerking is daarbij essentieel. Critici merken op dat die té langzaam vordert. (eigen berichtgeving)

www.11.be

Regio's: 
Landen: 

Lees ook