Home

Vechten tegen de wildgroei van Suburbia

Suburbs

Vele steden in de wereld spreiden zich steeds verder uit over het omringende land. In Calgary, stad van meer dan een miljoen mensen, wil men de andere richting uit.

De wildgroei van verre voorsteden waarheen steeds nieuwe snelwegen worden gebouwd, altijd opnieuw volstromend van verkeersoverlast, voortdurend gevoed door de productie van steeds meer auto’s, het is een fenomeen dat de wereld verovert nadat het zijn opgang beleefde in de VS en Canada.

Een exponent daarvan is zeker Calgary, de olie- en gasstad van Canada. Dit leidde nog meer dan elders tot een uitgesproken autovriendelijkheid, en een verspreiding van de bevolking over heel grote oppervlakten.

Maar een tegenbeweging is altijd mogelijk. In 2010 kreeg Calgary met Naheed Nenshi een burgemeester die zich resoluut kant tegen altijd maar uitbreiding… en daarom werk wil maken van inbreiding. Hij is ervoor gewonnen dat huizen worden opgedeeld en verbouwd zodat ze een extra woonplaats bevatten die kan worden verhuurd. Op die manier kan de bevolkingsdichtheid in de stad vergroten, en verkleint de aanhoudende druk van een zich almaar verder uitstrekkende verstedelijking via steeds nieuwe voorstadswijken of suburbs.

De voorgestelde algemene regelgeving voor het creëren van tweede woonsten stoot echter op felle tegenstand. Niet getreurd. Elke maand vergadert de volledige gemeenteraad om elke aanvraag, één voor één, te behandelen. Hoe tijdsintensief ook, het geeft de te volgen marsroute aan.

Intussen vordert de strijd op andere fronten. Zo is er gestart met een fietsnetwerk, en heeft de stad beslist om te stoppen met de stille subsidiëring van de kosten die stadsexpansie meebrengt. Projectontwikkelaars zitten daarmee in het defensief. De strijd tegen oeverloos uitdijende steden zal echter nog vele jaren fel woeden, in Calgary en in tal van andere steden op alle continenten. (db)

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Bronnen

Calgary needs a secondary suite deal — what's happening now is a colossal waste of time

Calgary versus the car: the city that declared war on urban sprawl

Kaart van het fietsnetwerk in het centrum van Calgary

Downtown cycle track approaching one year anniversary; project manager explains past 12 months

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Landen: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.