Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. De winst van een circulaire economie

  ... Zo bijvoorbeeld wat een transitie naar een circulaire economie zou kunnen opleveren. In een basisscenario zou Vlaanderen ...

 2. “Herindustrialisering is mogelijk als we kiezen voor circulaire economie”

  ... jobs aan? Dat beeld strookt niet met onze huidige economie die mondiaal functioneert en een logica van globale bevoorradings- en ... Walter Stahel is één van de grondleggers van de circulaire economie en de uitvinder van het begrip cradle to cradle . ...

 3. TransitieFestivaldag Circulaire Economie 28 oktober 2016

  ... Transitienetwerk Middenveld. Uitgangspunt is dat de circulaire economie al te vaak wordt geschetst aan de hand van technische en ...

 4. Herexamen voor transitiewetenschappers

  ... we zo snel mogelijk overstappen op een stationaire economie die de draagkracht van de aarde niet overschrijdt. Maar na ... langer leven, herstelbaar zijn en deel uitmaken van een circulaire economie en van een nieuwe industrialisering… voor die ...

 5. De mondiale vraag naar afgedragen kleren daalt - eindelijk

  ... idee. Het past in de uitbouw van een duurzame, meer circulaire economie . Dus laten we daarmee vooral mee verdergaan in onze economieën. ...

 6. Transitiefestival 22–29/10/2016 over kringloopeconomie

  ... Transitienetwerk Middenveld. Uitgangspunt is dat de circulaire economie al te vaak wordt geschetst aan de hand van technische en ...

 7. Oosterweel: vijf onbeantwoorde vragen

  ... vervoer, in duurzaam wonen, in scholen, in zorg, in circulaire economie en industrie, in agro-ecologische landbouw , in een vitaal ...

 8. Hoe van klein verzet naar groot verzet van duurzame economie?

  ... het kleine verzet in het grote verzet van een duurzame economie en samenleving? … Dat was de invalshoek voor de presentatie van ... eerlijke handel , alle repaircafés samen geen circulaire economie . Daarmee is in geen geval gezegd dat voedselteams, ...

 9. EANDIS en de onzichtbare olifant

  ... in staat de dringende omschakeling naar een duurzame economie stevig aan te pakken; nog minder om zowel burgers en samenleving ... hoe belangrijk ook, is één component van de stabiele circulaire economie waar we naartoe moeten. Welk geldsysteem is ...

 10. Transitie gaat niet vanzelf. Een gids voor transitie

  ... Zo vormt de som van alle repaircafés nog geen circu­laire economie. Of het autodelen, dat nog onvol­doende tegengewicht biedt voor ... gaat verder in op de kern van de overgang naar een circulaire economie . Daarvan is “de theorie nog onaf en de praktijk heel ...

Pagina's