Home

Verwaarlozing veiligheid, zekerheid, ontwikkeling en cultuur

11 politieke dwaasheden | 8 Verwaarlozing veiligheid, zekerheid, ontwikkeling en cultuur

POLITIEKE DWAASHEDEN 8

Onze politiek is beklemmend slecht in het voorbereiden van de toekomst en het bewaken van essentiële grenzen voor mens, samenleving en milieu. Dat vervelende fenomeen blijft maar opduiken.

Gebaseerd op boek 11 politieke dwaasheden p.30-33

Zelfs oude verschijnselen als oorlog of migratie blijven ons koud pakken

De kennismaking met zware terreur in Europa is hard. Het verzekeren van fysieke veiligheid beleeft de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Nationale overheden, Europese Unie én Verenigde Naties zijn slecht toegerust om oorlog te voorkomen, veiligheid te waarborgen en te verhinderen dat geweld kan regeren.

Uiterst ondoordacht is de Europese politieke keuze om de binnengrenzen weg te werken maar de effectieve organisatie van de buitengrenzen te vergeten. Vooral is eindelijk een doordacht migratiebeleid nodig, in het belang van zowel migranten, de landen van bestemming als de herkomstlanden.

De verloren intelligentie van de naoorlogse wereld

Zo mogelijk nog erger is het ontbreken van dat andere perspectief: hoe bereiken dat mensen, waar ook, kunnen kiezen om niet te moeten migreren? Hoe overal en voor iedereen welvaart en welzijn bevorderen? Om honger, armoede, ongelijke inkomensverdeling, vermijdbare ziekten en analfabetisme te overwinnen moet elk land een welvaartsmachine kunnen creëren. In de eerste naoorlogse decennia was er een nooit geziene dynamiek van sterke welvaartsspreiding. Maar die stokte door de politieke keuzes en vooral politieke afwezigheid van de jaren zeventig tot nu.

In heel wat rijke landen leidt bnp groei al tot minder welvaart

In vele rijke landen treft materiële onzekerheid meer burgers sinds de financiële crisis. Tegelijk weet men al lang dat een groeiend bnp leidt tot minder reële welvaart. Maar dat resulteert niet in aangepast duurzaam beleid, ontkenning heerst.

Veel waardevols blijft onbeschermd: gezondheid, cultuur, wetenschap, sport …

Kwalijk is hoe politici tolereren dat de economie haar principes van concurrentie, privatisering en commercialisering opdringt aan samenleving en cultuur, aan media, wetenschap, kunst en zelfs aan onderwijs, ook als ze schade aanrichten. Niet te geloven is hoelang asbest slachtoffers mag maken, hoe wetenschap aan bedrijven haar waarden van vrij onderzoek en openbaarheid verkoopt, hoe media verstrikt raken in een commerciële logica, hoe voetbalsport ontaardt in voetbalmaffia.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over de verwaarlozing van veiligheid, zekerheid, ontwikkeling en cultuur in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Vind meer in het Pala woordenboek, telkens met weblinks naar meer artikels:
migratie | ontwikkeling | veiligheid | culturele deficit

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €