Home

Gescheiden wegen – beetje nazorg

Naar aanleiding van het uit elkaar gaan van PALA en De Wereld Morgen reageerde deze laatste met een bijdrage die medeoprichter Dirk Barrez ettelijke malen vermeldde. De Wereld Morgen weigerde de publicatie van volgend rechtsgeldig recht van antwoord. Dat is overigens allerminst aanvallend geformuleerd, zet de discussie niet verder (daar houdt het zich net ver van) en betrekt verder niemand persoonlijk.
 

Beste lezer, lezeres van DeWereldMorgen.be

Ik word persoonlijk betrokken en aangevallen in een geschil tussen organisaties. Aan dergelijke praktijk wens ik niet mee te doen. Ik verkies de goede herinneringen te koesteren, de gelukkige ervaringen te houden en mijn energie positief te kunnen aanwenden.

Sinds 2009 heb ik gedurende vier jaar met alle energie en veel inzet gewerkt aan het mee uitdenken, oprichten en dag aan dag samen met de redactie en talloze vrijwilligers mee boetseren van DeWereldMorgen.be. Het was een plezier om er zovele organisaties en zovele vrijwilligers voor te kunnen enthousiasmeren, en samen een droom te realiseren.


Zelf heb ik al langer andere journalistieke projecten voorrang gegeven, inderdaad na onenigheid in de redactie waarover ik overigens nooit publiek iets heb gezegd. Ik heb de voorbije decennia met duizenden verschillende mensen in talloze verschillende teams en op zowat alle continenten vruchtbaar samengewerkt – voor korte, lange en soms heel lange tijd – in het kader van de meest diverse activiteiten: reportages, websites, boeken, tv-uitzendingen, tijdschriften, uitgeven, werkreizen, debatreeksen, onderzoeks- en evaluatiewerk, en nog veel meer. Maar ik moet toegeven, in dit geval is dat niet blijvend gelukt, verdere samenwerking bleek niet langer mogelijk. Dat is spijtig, maar het is niet anders.

Organisaties hebben hun specifieke verantwoordelijkheid. Vorige maand lichtte PALA.be | Global Society vzw in een mededeling en een rapport toe waarom de wegen scheiden en zij niet langer partner meer kan zijn van DeWereldMorgen.be. Geen makkelijke stap voor een organisatie die sinds 2009 ontzettend veel energie, middelen, vrijwilligerswerk alsook haar netwerk investeerde in DeWereldMorgen.be en velen wist warm te maken voor dit mediaproject. Die communicatie gebeurde op een nuchtere wijze, zonder personen te vermelden, laat staan mensen aan te vallen.

Ik ben dan ook verbaasd mijn naam aan te treffen in een reactie die de redactie richt aan alle lezers en lezeressen, en dat op een wijze die wellicht de kwalificatie ‘laster en eerroof’ verdient, en die onaangenaam verraste lezers en lezeressen niet onterecht als een moddercampagne bestempelen.

Beste lezers, geachte voormalige collega’s, daaraan wens ik niet mee te doen. Ik verkies de goede herinneringen te koesteren, de gelukkige ervaringen te houden en mijn energie positief te kunnen aanwenden. Het negatieve en onaangename laat ik graag over aan de snelle werking van de tijd.

Sta me toe om naar aanleiding van deze ongeplande ontmoeting afscheid te nemen van de lezers en lezeressen van DeWereldMorgen.be. Ik hoop dat hun droom van krachtige, autonome en echt journalistieke media in Vlaanderen, België en elders, van media die sociaal, ecologisch en democratisch zijn, verder gerealiseerd kan geraken.
En ik twijfel er niet aan dat zij met al hun scherpzinnigheid zelf wel zullen uitmaken of DeWereldMorgen.be daarbij hoort en of de analyse van PALA.be | Global Society vzw klopt of niet.

Aan allen mijn vriendelijke en journalistieke groeten,
Dirk Barrez, 27 april 2014

 

voor artikel 'Wat is er gebeurd met DeWereldMorgen.be?' - klik hier

Thema: 

Lees ook

Apache

De onafhankelijke nieuwswebsite Apache concentreert zich op de meest belangrijke thema’s. Heel noodzakelijk, maar financieel moeilijk.