Home

Hoe omspringen met artificiële intelligentie systemen?

We gebruiken artificiële intelligentie of AI al lang, denk bijvoorbeeld aan online suggesties voor boeken, muziek of wat dan ook. Met het oprukken van AI systemen rijzen er echter fundamentele politieke vragen. Hoeveel macht geven we aan de technologie en de bedrijven die er gebruik van maken? Hoe verzoenen we hun activiteiten met privacy en andere essentiële democratische waarden en mensenrechten?

In de aanloop naar Nederland Digitaal Dag vorige maand schreven ze bij het Rathenau Instituut een kritisch artikel. Want lang niet alles blinkt in AI land. We weten intussen onder andere van desinformatie door algoritmen en van zware discriminatie. En velen ontdekken de kwetsbaarheid voor kwaadwillig kapen van tal van slimme apparaten.

Een cruciale vraag duikt op: wie is verantwoordelijk voor de beslissingen die AI neemt? Met in het zog daarvan de drie vragen die Shosana Zuboff stelt: wie heeft de kennis? Wie beslist wie de kennis heeft? Wie beslist over wie er mag beslissen wie de kennis heeft?

Het is duidelijk dat digitalisering een bedreiging inhoudt van mensenrechten. Het leidde tot het ontstaan van ethische codes. Maar dat volstaat niet, er is ook wetgeving nodig, vooral om het probleem van de ongelijke digitale machtsverhoudingen aan te pakken. De ongekende machtspositie van de grote technologiebedrijven dringt de jongste jaren toch wel door. Er is een heuse krachtmeting bezig met de rechtsstaat. Best beseffen we ook dat staten misbruik kunnen maken van al wat AI hen aan controle, macht en digitale wapensystemen kan bezorgen.

De mensen van het Rathenau Instituut pleiten voor een waardengedreven innovatie. Dat kan door AI te ontwikkelen en gebruiken op basis van wetgeving, door ethiek en waarden in te brengen in het innovatiebeleid of door niet enkel technologisch te innoveren maar tegelijk ook juridisch. Hun werkstuk is doorspekt met en gevolgd door tal van interessante weblinks. (db)

Bronnen
Artikel Rathenau Instituut - Zo brengen we AI in de praktijk vanuit Europese waarden
Nederland digitaal met o.a. de Conferentie Nederland Digitaal
Rapport Rathenau Instituut - Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving

Lees ook
Politici in schapenvacht. Waarin wetenschappers wel en geen experten zijn
Waanzin of verstand

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook