Home

Op naar kennissamenlevingen?

Niet gloednieuw, maar de aandacht meer dan waard is het rapport ‘Op naar kennissamenlevingen?’ van Unesco. Het is best om er meteen op te wijzen dat informatie nog geen kennis is en dat de technologisch gedreven informatiesamenleving verschilt van het veel bredere begrip kennissamenleving. De echte kennissamenleving wil niemand uitsluiten en daarom moet die kennis een publiek goed zijn dat dus niet exclusief aan iemand toebehoort.

Wat zal de 21ste eeuw dan te zien geven, meer gedeelde kennis of juist meer geheimhouding van kennis?

Eén obstakel is de digitale kloof, driekwart van de wereld heeft geen of onvoldoende toegang tot telecommunicatie.
Ook is er de concentratie van kennis in b.v. Silicon Valley met de bijbehorende braindrain die de kennis uit vele streken wegzuigt.
En wat is het goede evenwicht tussen vrije toegang tot kennis en rechtmatige intellectuele eigendomsrechten?

Eén algemeen antwoord lijkt te zijn dat samenlevingen moeten investeren in kwaliteitsonderwijs alsook in onderzoek en ontwikkeling. Zoals wel meer geven de Scandinavische landen het voorbeeld.

Engelse versie Unesco rapport http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf (ook versies beschikbaar in Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Chinees)
artikel over informatieovervloed en informatieruis http://www.ikwilniet.org/palabrief.php?showarticle=1&id=00013
informatiekloof http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00072

Regio's: 

Lees ook