Home

Scherpstellen – wat met onverantwoordelijke politici in coronatijden?

Wat moeten we nu aanvangen met vele politici & hun partijen die in hun reacties op de ernstigste crisis uit heel hun ‘verantwoordelijke’ loopbaan achterliepen op hun burgers én op het bedrijfsleven, van president T. tot … vult u zelf maar in.

Deze acute corona gezondheidscrisis maakt duidelijk dat samenlevingen & hun burgers dringend hun democratieën moeten heruitvinden en heropbouwen.

Het immense belang daarvan valt door corona nooit meer te onderschatten.
 

Lees ook
Verwaarlozing veiligheid, zekerheid, ontwikkeling en cultuur - dwaasheid 8 uit het Pala boek
11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici 
Wat weten we echt over verspreiding coronavirus? En de mogelijke sterfte?

Regio's: 

Lees ook

Groei en bnp obsessies in coronatijd

De obsessie met groei springt opnieuw in het oog in de berichtgeving over de gevolgen van de coronacrisis. Samenlevingen zouden te maken krijgen met iets als ‘negatieve groei’ van hun economie.

Staat wie zoiets schrijft of uitspreekt er niet bij stil dat groei nooit negatief kan zijn? Groei betekent groter worden, toename.

In het omgekeerde geval is het afname, achteruitgang of krimp, zoals watervoorraden die afnemen, krimpend bosareaal of achteruitgang van de mentale gezondheid… en dus ook economische krimp of achteruitgang.