Home

Milieu

Leeggeschepte visgronden. Brengt MSC-label raad?

Dertig miljoen vissers telt de wereld, en de jongste jaren lukt het hen minder makkelijk om het aanbod van vis op peil te houden. De eigenlijke visvangsten nemen qua volume af. Het is de sterk groeiende viskweek die dat gat moet vullen.

Uit de meeste zeeën en oceanen wordt al een paar decennia meer vis gehaald dan ze kunnen verdragen. Een visvangst van bijna honderd miljoen ton, zoals die van 2000, zou het maximum zijn. De opbrengst per persoon kan dus niet anders dan afnemen. We vissen té veel op wel zeventig procent van de visbestanden. Zo denkt alvast de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties erover.

Britse klimaatwet goedgekeurd - Groot-Brittannië in koppeloton van landen die CO2-arme economie uitbouwen

Vorige week heeft het Britse parlement een klimaatwet goedgekeurd. Die wet verbindt het land ertoe de uitstoot van CO2 te verminderen met tachtig procent tegen 2050. Daarmee belandt Groot-Brittannië helemaal in de spits van landen die een CO2-arme economie willen uitbouwen.
Er zal worden gewerkt met vijfjaarlijkse koolstofbudgetten die de maximale hoeveelheid emissies vastleggen voor het land in die periode. En natuurlijk zal men voor elk jaar bepalen hoeveel het juist mag zijn. Opvallend is dat men ook rekening houdt met de uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart, iets waar de Britse overheid eerst niet van wilde weten.

Maak de geldcrisis tot een kans voor verandering

Van de nood een deugd maken. Dat lijkt een zeer oubollig gezegde. Maar het is toch een goed richtsnoer voor wat ons te doen staat. Zo denken bv. de deelnemers erover van de expertmeeting Duurzame en Solidaire Economie, vorige week bijeen in Utrecht. In hun motie over de kredietcrisis beklemtonen ze dat juist nu de omschakeling naar een duurzame en rechtvaardige economie dringend nodig is, én voor de toekomst van ons allemaal, én om te voorkomen dat we het financieel stelsel enkel oplappen, én om het geldwezen opnieuw in dienst te laten werken van een leefbare aarde, én om te voorkomen dat we in een economische depressie sukkelen.

Financiële crisis - wat nu? Gevraagd - politiek met visie

Regeerders zijn er om het hoofd koel te houden in woelige en moeilijke tijden. En vooral moeten ze zich altijd blijven concentreren op hoe ook voor morgen een goede samenleving te bouwen. Crises zijn uitdagingen, zoals wel eens is gezegd, en ze zijn vooral de grootste kansen om in de richting te marcheren die men uit wil.

Twintig jaar lang zijn onze politici zichzelf blijven voorhouden dat ze niet opkonden tegen de algemene hang naar meer markt, meer privatiseringen en meer laissez-faire, ook in de gevallen dat het manifest om foute keuzes ging. Vandaag valt het failliet van een dergelijk éénzijdige benadering niet langer te ontkennen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Milieu