Home

Milieu

Groei naar een duurzame en solidaire economie: conferentie in Tilburg

Verregaande economische beleidswijzigingen zijn dringend nodig. Dat is alvast de mening van een groeiend aantal mensen in Nederland en Vlaanderen. Op 10 januari blazen ze verzamelen in Tilburg op de conferentie ‘Groei naar een duurzame en solidaire economie'.
De conferentie bouwt voort op twee vrij succesvolle petities die economische groei en het bruto nationaal product als meetlat voor onze welvaart stevig op de korrel nemen en pleiten voor een goede meetlat die ook sociale en ecologische waarden weet te waarderen. De Nederlandse Tweede Kamer kreeg de petitie aangeboden op 29 augustus 2006, de Belgische regering op 23 april van dit jaar.

Wereldbank blundert bij bescherming Congolese regenwoud

De Amerikaanse Financial Times pakte begin december uit met het nieuws dat de Wereldbankgroep zware fouten begaat bij het beheer van de kwetsbare regenwouden van Congo. Eerder hadden milieuorganisaties zoals Greenpeace de illegale kapactiviteiten van grote houtexploitanten in het Congobekken al aangeklaagd. Ook het interne controleorgaan van de Wereldbank heeft een kritische doorlichting klaar die in januari door de raad van bestuur van de Bank zou worden besproken. Sinds 2002 heeft de Wereldbank al voor ruim twee miljard dollar aan leningen toegekend aan Congo, vooral in de sectoren mijn- en bosbouw, met de bedoeling het land na de verwoestende oorlogen weer op te bouwen.

Van de klimaattop in Bali en De Laatste Generatie

Eindelijk zijn we zover. Er wordt in het kader van de Verenigde Naties onderhandeld over wat we écht moeten doen tegen de dreigende klimaatverandering. Deze en volgende week lopen die onderhandelingen in Bali (Indonesië), en er volgen nog meer gespreksrondes. Makkelijk zal het niet gaan, want de opgave is groot, zeker voor de industrielanden. Als tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met de helft naar beneden moet, dan gaat het voor de industrielanden om tachtig procent. Dan komt het er eigenlijk op neer dat we wereldwijd een andere economie, een ecologische economie uit de grond moeten stampen die resoluut veel minder energie en materialen verbruikt.

L'Atlas environnement brengt toestand van onze wereld overzichtelijk in kaart

Sinds Al Gore als een moderne profeet de wereld rondtrekt, kan niemand meer om de ecologische uitdagingen heen waarvoor onze planeet staat. Toch is het voor de gemiddelde krantenlezer vaak niet makkelijk om door de bomen het bos nog te zien, laat staan een eigen mening te vormen in deze complexe materies. Wat betekent de opwarming van de aarde nu precies?

Klimaatverandering in de kunst, op straat en in de conferentiezaal

De komende weken zal het thema van de klimaatverandering weer niet uit de internationale media te branden zijn. Van 3 tot 14 december vindt in het Indonesische Bali de VN-klimaatconferentie plaats. Daar moet de wereld dringende en sluitende afspraken maken over de toekomstige beperkingen van de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen. Het protocol van Kyoto uit 1997, dat de rijke landen oplegt de komende vier jaar gemiddeld vijf procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, loopt immers in 2012 af. De opvolger van Kyoto zal ambitieuzere doelstellingen moeten formuleren. Dat zegt o.a.

We krijgen het warm: de toename van het CO2 broeikasgas versnelt nog

Het jongste jaar is er dan wel meer aandacht voor de opwarming van de aarde maar er wordt nog veel te weinig aan gedaan. En de tijd dringt, vertelt ons de nuchtere wetenschap.
Zo hebben de wetenschappers van het Global Carbon Project recent vastgesteld dat de groei van CO2 - het belangrijkste broeikasgas - in de atmosfeer is versneld tot bijna twee deeltjes per miljoen per jaar. Misschien zegt u dat weinig. Maar het betekent dat de snelheid van de stijging op 3,3 procent ligt voor de periode 2000-2006. En dat is veel meer dan de ‘slechts' 1,3 procent van de jaren negentig, zelfs meer dan de meest pessimistische schatting van toen.

Vakbonden samen met milieuorganisaties presenteren Nederland hun groene energieplan

Vrijwel iedereen geeft nu toe, we kampen met een klimaatprobleem en daar moeten we dringend iets aan doen. Hoe reëel de wil is om te veranderen, moet nog blijken. Intussen hebben o.a. Europa en sommige Europese landen zich op dat zogenaamde draagvlak al ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Nu komt het er op aan die ook te realiseren en daarvoor is een gedegen plan nodig.

Nieuw FAO-rapport: duurzaam bosbeheer dringt (te) langzaam door

Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren blijft de wereld in zijn geheel bossen verliezen. Vooral in de tropische zones gaat het bosareaal erop achteruit. In de gematigde klimaatzones is er een lichte vooruitgang merkbaar en krijgt duurzaam bosbeheer stilaan meer kansen. Dat zijn enkele van de conclusies uit het zevende rapport State of the World's Forests 2007 dat de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, onlangs in Rome heeft gepubliceerd. Een groot probleem zijn de onbetrouwbare of zelfs ontbrekende gegevens over het bosbestand in vele ontwikkelingslanden, meestal een gevolg van een gebrek aan financiële middelen of een zwakke overheid. Tussen 1990 en 2005 verloor Afrika ruim 9 procent van zijn bossen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Milieu